Podrška korisnicima

 

Brojevi Telefona

 

1322

 

Podrška pravnim licima

 

1444

 

Podrška fizičkim licima

 

 

Informaciju o trenutnoj potrošnji možete dobiti logiranjem na korisnički portal pomoću Vašeg usernamea i passworda.

 

             

E-mail adrese

 

 

abuse@bih.net.ba

 

 

Prijava nedozvoljenih aktivnosti i uznemiravanja

 

 

support@bih.net.ba

 

 

 Pitanja tehničke prirode