Jedinstveni račun

Za korisnike koji imaju više BH Telecom računa osigurali smo jednostavnije i lakše plaćanje obaveza – jedinstveni račun. Usluga omogućava objedinjavanje dvije ili više usluga na jedan račun, što vam omogućava plaćanje putem jedne uplatnice. Na jedinstvenom računu može biti kombinanacija sljedećih usluga: 

  • fiksni telefonski priključak (svi paketi) i BH Mobile priključak (svi paketi)
  • fiksni telefonski priključak  (svi paketi) i xDSL pristup Internet mreži (svi paketi)
  • fiksni telefonski priključak (svi paketi), BH Mobile priključak (svi paketi)  i xDSL pristup Internet mreži (svi paketi)
  • Moja Porodica ili  Moja TV i fiksni telefonski priključak  (svi paketi) ili  BH Mobile priključak (svi paketi)  ili xDSL pristup Internet mreži (svi paketi)

 

Aktivaciju usluge jedinstveni račun možete izvršiti pozivom na besplatni broj kontakt centra 1444 ili na prodajnom mjestu BH Telecoma. 

 

Ukoliko želite, ovaj račun možete besplatno primati i na vašu e-mail adresu. Više informacija o usluzi bht e-račun pročitajte ovdje.

 

Stanje računa/potrošnje 

 

Na web portalu BH Telecoma naši korisnici imaju mogućnost uvida u potrošnju, odnosno stanje svog pretplatničkog računa.  Informacije o potrošnji možete dobiti logirajući se na korisnički portal.

 

BH mobile korisnici postpaid tarifnih modela, imaju dodatnu moćnost provjere stanja svog računa,  slanjem SMS poruke na broj 061 11 01. Usluga SMS račun je besplatna.