Javni pozivi

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 IPredmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:    1.  RASHODOVANE AKUMULATORSKE...[more]

08:37

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 32 UTAKMICE BHT PREMIJER LIGE BiH OD 6. DO 18. KOLA I KUPOVINU PRAVA NA KORIŠTENJE VIDEO ISJEČAKA UTAKMICA BHT PREMIJER LIGE BiH ZA PRVIH 18 KOLA SEZONE 2017/2018

 I(Predmet prodaje) (1)       Predmet prodaje na osnovu ovog Javnog poziva za dostavljanje ponuda su prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH na teritoriji...[more]

13:37

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke SIM programa

 Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom na polju nabavke SIM programa dostavljanjem pisama namjere kojim izjavljuju da...[more]

08:24

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU EKSKLUZIVNIH PRAVA NA PRENOS/EMITOVANJE 45 UTAKMICA BH TELECOM PREMIJER LIGE BiH ZA PRVIH 18 KOLA SEZONE 2017/2018

I(Predmet prodaje) (1)       Predmet prodaje na osnovu ovog Javnog poziva za dostavljanje ponuda su ekskluzivna prava na prenos/emitovanje utakmica BH Telecom Premijer lige BiH u skladu...[more]

15:50

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi[more]

08:14

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

  U skladu sa članom 84. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama predmeta...[more]

12:31

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:    RASHODOVANA GSM OPREMA  LOT -...[more]

15:56

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 I.Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:   LOT -1 Oprema za održavanje WLL...[more]

08:33

Javni poziv na dostavu STB uređaja radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom IPTV i OTT sistemima

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme Set Top Boxova (STB) za usluge mojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj STB koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o...[more]

10:42

J A V N I P O Z I V za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Samsung dodataka za mobilne uređaje i nosivih uređaja putem BH Telecoma

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju Samsung dodataka za mobilne uređaje i nosivih uređaja putem BH TelecomaUz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:Opšti uslovi...[more]

07:50

Displaying results 1 to 10 out of 276
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>