Javni pozivi

J A V N I P O Z I V

 J A V N I      P O Z I Vza iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:1.    ...[more]

07:16

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM PONUĐAČIMA ZA PRIJAVU NA LISTU KVALIFIKOVANIH PONUĐAČA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

U skladu sa članom 58. Pravilnika o nabavkama dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje javni poziv za uvrštavanje zainteresiranih ponuđača na listu kvalifikovanih ponuđača Društva po grupama predmeta nabavke.[more]

07:51

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

 1.    Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda zakupa poslovnog prostora BH Telecoma u „UPI“ neboderu u ulici Branilaca Sarajeva broj 20 i to:  Poslovna...[more]

07:17

Javni poziv za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme za pružanje usluga tipa netFlat/MojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti...[more]

09:16

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Coolpad i Acer

Predmet javnog pozivaBH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:[more]

14:42

JAVNI POZIV

za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)[more]

07:05

JAVNI POZIV br. 08.7.2-2.1.-1383-2/15-3 ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

  I Predmet pozivaPredmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Sarajevo putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji kako...[more]

09:25

JAVNI POZIV br.12.3-7686/6-15

Za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za otkup rashodovanih i otpisanih sredstava[more]

14:23

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANE OPREME (treći put)

                      IPredmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovane opreme DD BH Telecoma, Direkcije Zenica putem usmenog javnog...[more]

08:44

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA (treći put)

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pismenih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi:[more]

08:28

Displaying results 11 to 20 out of 252