Javni pozivi

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ul. Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, www.bhtelecom.ba ; ID broj: 4200211100005 ; PDV broj: 200211100005 , objavljuje:

20-06-14 11:57

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV

potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta proširenja postojeće WLAN mreže u 2014. godini

16-06-14 13:49

JAVNI POZIV za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala – TV i radio spotova. U skladu s tim, BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja poziva sva zainteresovana pravna lica koja su registrovana za poslove produkcije vid...

06-06-14 10:00

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku potrebnih licenci i usluge migracije sa postojaćeg Alcatel –Lucent DSLAM AMS nadzornog sistema na cluster servera

Predmet javnog poziva:

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecom d.d.Sarajevo  dostavljanjem pisma namjere , u vezi sa isporukom potrebnih licenci i usluga migracije sa postojaćeg Alcatel – L...

04-06-14 14:02

J A V N I P O Z I V za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:

 

J A V N I      P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:...

02-06-14 08:04

JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu pružiti usluge kalibracije mjernih uređaja 

Predmet javnog poziva:

Mjerni uređaji koje je potrebno kalibrisati su tipa R&...

23-05-14 07:33

DRUGI JAVNI POZIV za prodaju rashodovanih sredstava po popisu 31.12.2012. godine, u Generalnoj direkciji

 

                                      ...

23-05-14 07:33

JAVNI POZIV za dostavu VoIP adaptera za testiranje njihove tehničke usaglašenosti sa BH Telecom IP Centrex sistemom za pružanje usluge IP Centrex

 

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja VoIP adaptera za pružanje usluge IP Centrex.  Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj VoIP adapter koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata Potvrda o usaglašenosti VoIP adaptera sa BH Teleco...

21-05-14 12:12

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu skladišnog prostora, za potrebe „BH Telecom”, d.d. Sarajevo, Direkcije Mostar

                                                                            </...

20-05-14 13:30

Displaying results 11 to 20 out of 130

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >