Javni pozivi

J A V N I P O Z I V za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:

 

J A V N I      P O Z I V

za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju TV aparata putem BH Telecoma (komisionar) za sljedeće brandove:...

02-06-14 08:04

JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu pružiti usluge kalibracije mjernih uređaja 

Predmet javnog poziva:

Mjerni uređaji koje je potrebno kalibrisati su tipa R&...

23-05-14 07:33

DRUGI JAVNI POZIV za prodaju rashodovanih sredstava po popisu 31.12.2012. godine, u Generalnoj direkciji

 

                                      ...

23-05-14 07:33

JAVNI POZIV za dostavu VoIP adaptera za testiranje njihove tehničke usaglašenosti sa BH Telecom IP Centrex sistemom za pružanje usluge IP Centrex

 

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja VoIP adaptera za pružanje usluge IP Centrex.  Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj VoIP adapter koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata Potvrda o usaglašenosti VoIP adaptera sa BH Teleco...

21-05-14 12:12

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu skladišnog prostora, za potrebe „BH Telecom”, d.d. Sarajevo, Direkcije Mostar

                                                                            </...

20-05-14 13:30

JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku robe, pružiti usluge i izvršiti radove u okviru projekta koji se odnosi na unapređenje SAPC-a u 2014. godini

Predmet javnog poziva:

 

SAPC sistem proizvođača Ericsson u mreži BH Mobile obavlja potpunu PCRF funkciju za mobilni data saobraćaj i mobilne korisnike, uključujući usage ...

15-05-14 08:21

Displaying results 11 to 20 out of 126

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

Next >