Javni pozivi

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju Hybrid Cloud platforme

Predmet Međunarodnog javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga...[more]

07:09

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju Backup/Restore sistema

Predmet Međunarodnog javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga...[more]

07:08

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: sistemi napajanja za BH Mobile mrežu

Predmet Međunarodnog javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga...[more]

08:50

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju opreme BH Mobile mreže proizvođača Ericsson

Predmet javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga tehničke podrške...[more]

08:45

Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju mjerne drive-test opreme tipa „ROMES“ proizvođača Rohde & Schwarz GmbH

MEĐUNARODNI JAVNI POZIVpotencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju održavanju mjerne drive-test opreme tipa „ROMES“ proizvođača Rohde & Schwarz GmbH[more]

07:50

Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju održavanju mjerne drive-test opreme tipa „NEMO“ proizvođača Anite Finland Ltd

MEĐUNARODNI JAVNI POZIVpotencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju održavanju mjerne drive-test opreme tipa „NEMO“ proizvođača Anite Finland Ltd.[more]

07:47

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV

Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Mobileum[more]

09:02

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga lokalne tehničke podrške pri održavanju uređaja HP IPS Tippingpoint i HP Central log management

Predmet javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga lokalne tehničke...[more]

13:01

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju opreme sistema napajanja

Predmet javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga tehničke podrške...[more]

07:23

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za...[more]

09:18

Displaying results 11 to 20 out of 186