Javni pozivi

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju CGNAT LOG MANAGEMENT sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkomUsluge lokalne tehničke podrške pri održavanju CGNAT LOG MANAGEMENT sistema...[more]

08:02

JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju IPTV i VoIP sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkomUsluge lokalne tehničke podrške pri održavanju Bežičnog Triple Play sistema...[more]

15:28

Javni poziv za dostavu terminalne opreme - VoIP adaptera/VoIP telefona za testiranje njihove tehničke usaglašenosti sa BH Telecom IP Centrex sistemom za pružanje usluge IP Centrex

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme VoIP adaptera/VoIP telefona za pružanje usluge IP Centrex. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj VoIP adapter/VoIP telefon koji bude u potpunosti ispunio sve...[more]

13:47

Javni poziv za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spota.[more]

15:50

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA PO POPISU OD 31.12.2013. GODINE

Na osnovu Uputstva o postupku za prodaju sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.1-5593/08 od 18.03.2008. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove...[more]

08:40

JAVNI OGLAS za prodaju motornog vozila putem javnog nadmetanja-licitacije

             Na osnovu Odluke Uprava društva, broj: 00.1-2.1-26351-4/14 od 02.02. 2015. godine  i člana. 3. Uputstva o postupku za prodaju sredstava BH Telecom d.d....[more]

14:39

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA PO POPISU OD 31.12.2013.GODINE

Na osnovu Uputstva o postupku za prodaju sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.1-5593/08 od 18.03.2008. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove objavljuje:[more]

07:05

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača ZTE

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, www.bhtelecom.ba; ID broj: 4200211100005; PDV broj: 200211100005, objavljuje:[more]

08:39

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Procescom d.o.o Beograd

Predmet javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga tehničke podrške...[more]

07:12

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

BH Telecom d.d.  Sarajevo, ul. Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo,objavljuje JAVNI POZIVza iskazivanje interesa S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH...[more]

07:23

Displaying results 11 to 20 out of 212