Javni pozivi

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača CAT i SONY

  JAVNI POZIVovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača CAT i SONY  Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu...[more]

09:20

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA ( IV PUT)

I Predmet pozivaPredmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih  vozila Direkcije Sarajevo, putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji u tabeli: PODACI O...[more]

09:25

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača LG

 JAVNI POZIVovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača LG  Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH...[more]

07:52

IZMJENA JAVNOG POZIVA

Za dostavu terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom xDSL/FTTH/IPTV/VoIP/ACS sistemima objavljenog u javnim glasilima 04.04.2016. godine. Javni poziv se modifikuje u dijelu koji se odnosi na tehničku...

09:25

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung

Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti: Pismo...[more]

07:53

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup prostora „Restorana“ u poslovnoj zgradi BH Telecom-a, ulica: Franca Lehara broj: 7

  JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup prostora „Restorana“ u poslovnoj zgradi BH Telecom-a, ulica: Franca Lehara broj: 7 1.    Predmet javnog poziva Javni poziv za...[more]

15:44

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Tesla

Predmet javnog pozivaBH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:Pismo autorizacije kojim...[more]

08:30

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Lenovo i Wiko

JAVNI POZIVovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Lenovo i Wiko   Predmet javnog poziva BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH...[more]

07:23

Poništenje Javnog oglasa

BH Telecom d.d. Sarajevo PONIŠTAVAJavni poziv za dostavu SHDSL terminalne opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma, koji je objavljen dana 12.05.2016. godine u dnevnim novinama i na web stranici...[more]

13:23

JAVNI POZIV

Javni poziv za dostavu terminalne SHDSL opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma.[more]

07:14

Displaying results 11 to 20 out of 263