Javni pozivi

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

BH Telecom d.d.  Sarajevo, ul. Franca Lehara br.7, 71000 Sarajevo,objavljuje JAVNI POZIVza iskazivanje interesa S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH...[more]

07:23

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH VOZILA

Predmet poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih vozila Direkcije Sarajevo, putem pribavljanja pismenih ponuda, po specifikaciji u tabeli:[more]

10:56

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Lenovo

Predmet javnog pozivaBH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:[more]

08:33

JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu pružiti usluge implementacije funkcionalnosti Partner Menadžment Sistema (PMS) u okviru projekta koji se odnosi na unapređenje Interbilling/NTS rješenja

Predmet javnog poziva:Interbilling/NTS aplikacija je rješenje nabavljeno od firme BS Telecom Solutions d.o.o. Sarajevo. Osnovni implementirani moduli/funkcionalnosti ovog rješenja su:• medijacijski sistem TelMD (Telesis...[more]

06:54

PONOVNI JAVNI POZIV kompanijama za iskazivanje interesa

Predmet ponovnog javnog poziva je iskazivanje interesa kompanija za davanje prava korištenja (iznajmljivanje) para optičkih vlakana, linijske DWDM opreme kapaciteta 100Gbps i kolokacijskih prostorija na ruti: Beč (Interxion) –...[more]

13:05

JAVNI OGLAS ponuda za kupovinu rashodovanih stalnih sredstava BH Telecoma d.d.

Predmet Javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača putem dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu rashodovanih stalnih sredstava BH Telecoma d.d. i to kako slijedi: [more]

09:22

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Xiaomi

Predmet javnog pozivaBH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti:[more]

08:40

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za kupovinu skladišnog prostora, za potrebe BH Telecom, d.d. Sarajevo, Direkcije Mostar

Predmet poziva:            BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Mostar obavještava sva pravna i fizička lica da mogu dostaviti ponude o prodaji skladišnog prostora u...[more]

15:28

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača QSS Sarajevo

Predmet javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga tehničke podrške...[more]

07:51

MEĐUNARODNI JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Telenity.

Predmet Međunarodnog javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom d.d. Sarajevo dostavljanjem pisma namjere, a u vezi sa isporukom sljedećih usluga...[more]

07:50

Displaying results 11 to 20 out of 203