Javni pozivi

KOREKCIJA JAVNOG POZIVA ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC i Sony

Dana 22.07.2015. godine je BH Telecom u dnevnim novinama Oslobođenje objavio Javni poziv ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC i Sony. [more]

08:11

JAVNI POZIV ovlaštenim distributerima mobilnih uređaja proizvođača Samsung, LG, HTC i Sony

Predmet javnog pozivaBH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisama namjere. [more]

08:42

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANE OPREME

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovane opreme DD BH Telecoma, Direkcije Zenica putem usmenog javnog nadmetanja, po LOT-ovima kako slijedi:[more]

08:54

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju mogućnost distribucije SetTopBoxova usluge MojaTV na području teritorije Europe, Australije, SAD i Kanade i...[more]

08:53

JAVNI POZIV – drugi put ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pismenih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi:[more]

16:07

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju VDI sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkomUsluge lokalne tehničke podrške pri održavanju VDI sistema [more]

08:03

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju CGNAT LOG MANAGEMENT sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkomUsluge lokalne tehničke podrške pri održavanju CGNAT LOG MANAGEMENT sistema...[more]

08:02

JAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju IPTV i VoIP sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkomUsluge lokalne tehničke podrške pri održavanju Bežičnog Triple Play sistema...[more]

15:28

Javni poziv za dostavu terminalne opreme - VoIP adaptera/VoIP telefona za testiranje njihove tehničke usaglašenosti sa BH Telecom IP Centrex sistemom za pružanje usluge IP Centrex

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme VoIP adaptera/VoIP telefona za pružanje usluge IP Centrex. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj VoIP adapter/VoIP telefon koji bude u potpunosti ispunio sve...[more]

13:47

Javni poziv za prisustvo prezentaciji ponude/aktivnosti BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala (TV i radio spot)

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spota.[more]

15:50

Displaying results 11 to 20 out of 218