Javni pozivi

JAVNI POZIV za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom izrade/produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala – TV i radio spotova. U skladu s tim, BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja poziva sva...[more]

08:04

JAVNI POZIV (drugi put) ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za prodaju rashodovanih sredstava Direkcije Zenica putem prikupljanja pismenih ponuda, po LOT-ovima kako slijedi: LOT 6.  Rashodovana motorna...[more]

13:32

J A V N I O G L A S / N A T J E Č A J ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO U 2014. GODINI

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 73. stav (1) tačka q) i x) Statuta Dioničkog...[more]

15:41

PUBLIC INVITATION FOR SALE OF DEPRECIABLE FIXED ASSETS DECT EQUIPMENT OF THE MANUFACTURER LUCENT

 According to the Instruction for the Sales Procedure of Assets of BH Telecom Joint Stock Company Sarajevo, No.: 00.1-2.1-5593/08 dated March 18, 2008, BH Telecom JSC Sarajevo – Executive Directorate for Economic and...[more]

11:21

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH STALNIH SREDSTAVA DECT OPREME PROIZVOĐAČA LUCENT

Na osnovu Uputstva o postupku za prodaju sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.1-5593/08 od 18.03.2008. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove...[more]

11:20

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku opreme za proširenje uređaja tipa Keymile MileGate 2500/2510.

JAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku opreme za proširenje uređaja tipa Keymile MileGate 2500/2510. Predmet javnog poziva:BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da...[more]

08:48

TREĆI JAVNI POZIV za prodaju rashodovanih sredstava po popisu 31.12.2012. godine, u Generalnoj direkciji

Na osnovu Odluke Generalnog direktora o načinu i uslovima prodaje rashodovanih sredstava po popisu na dan 31.12.2012. godine, u Generalnoj direkciji broj: 05.2.3-2.3-10368-7/13/14 od 29.04.2014. godine i Uputstva o postupku za...[more]

08:54

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH STALNIH SREDSTAVA OPREME PROIZVOĐAČA SIEMENS, ERICSSON, ALCATEL, NERA I ISKRATEL

I.Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih stalnih sredstava BH Telecoma d.d. i pripadajućih rezervnih dijelova, a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:    LOT- 1...[more]

14:59

REPEATED PUBLIC INVITATION FOR SALE OF DEPRECIABLE FIXED ASSETS - EQUIPMENT OF THE FOLLOWING MANUFACTURERS: SIEMENS, ERICSSON, ALCATEL, NERA AND ISKRATEL

  1 Subject to this Public Invitation is selection of the most favourable tenderer for purchase of the depreciable fixed assets of BH Telecom JSC Sarajevo and associated spare parts according to the...[more]

14:58

J A V N I P O Z I V za iskazivanje interesa (dostavljanje prijave) za komisionu prodaju uređaja/ paketa uređaja za video nadzor putem BH Telecoma (komisionar)

Uz prijavu potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:Opšti uslovi a)     Izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija);b)  Set finansijskih izvještaja za 2012....[more]

08:01

Displaying results 11 to 20 out of 143