Kratki kodovi

 

HITNE I SOCIJALNE SLUŽBE

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE

121

POLICIJA

122

POŽARNA SLUŽBA

123

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

124

SLUŽBA TRAGANJA I SPAŠAVANJA

1262

SOS TELEFON ZA ŽRTVE NASILJA U PORODICI U FBIH

1265

POMOĆ NA CESTI - BIHAMK

1282

KONTAKT CENTAR BH TELECOMA

PODRŠKA ZA FIZIČKA LICA - REZIDENCIJALNE KORISNIKE

1444

PODRŠKA ZA PRAVNA LICA - POSLOVNE KORISNIKE

1322

FAX BROJ KONTAKT CENTRA ZA PODRŠKU KORISNICIMA

1425

PRIJAVA MEĐUNARODNIH RAZGOVORA

1201

SERVIS “TAČNO VRIJEME”

125

DAVANJE INFORMACIJA O PRETPLATNIKU U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU

1182

DAVANJE INFORMACIJA O PRETPLATNIKU U MEĐUNARODNOM SAOBRAĆAJU

1183