Analogni priključak

 

Osim klasične uspostave poziva, korisnici se mogu pretplatiti i na dodatne usluge, čime se znatno proširuju mogućnosti telefonskog priključka, omogućavajući korisniku usluge kao što su: prikaz broja pozivaoca, preusmjerenje poziva, skraćeno biranje i sl. Neke od usluga zahtijevaju da korisnikov telefonski aparat posjeduje mogućnost tonskog biranja.

 

Pretplatnicima su na raspolaganju sljedeće dodatne usluge:

 

Prezentacija broja pozivaoca

Ovom uslugom pretplatnik dobiva mogućnost prikaza broja pozivaoca. Da bi mogao dobiti ovu uslugu, pretplatnik mora imati odgovarajući uređaj za prikaz broja.

detaljnije

 

Poziv na čekanju

Ova usluga omogućava da pretplatnik, koji je u tom trenutku zauzet, bude obaviješten odgovarajućim tonom u slušalici da neki drugi pretplatnik pokušava sa njim da stupi u vezu. Nakon obavještenja, korisnik se može naizmjenično prebacivati iz jedne veze u drugu ili prekinuti vezu sa bilo kojim od ova dva sagovornika.

detaljnije

 

Prosljeđivanje poziva

Ova usluga omogućava da pretplatnik preusmjeri svoje pozive na neki drugi telefon. postoje tri vrste preusmjerenja: bezuslovno - svi pozivi se preusmjeravaju na definisani telefonski broj; na nejavljanje - pozivi se preusmjeravaju ukoliko se pozvani pretplatnik ne javi; na zauzeće - pozivi se preusmjeravaju ukoliko je birani pretplatnik zauzet.

detaljnije

 

Čekanje u redu

Ukoliko je pretplatnička linija zauzeta, sa ovom uslugom se kreira red čekanja. To znači da svaki pozivaoc koji bira pretplatnikov broj umjesto tona zauzeća dobiva poruku «Ostanite na liniji - veza će se ostvariti». Kada pretplatnik završi razgovor, prosljeđuje mu se prvi poziv iz reda čekanja.

detaljnije

 

Skraćeno biranje

Pretplatnik sa ovom uslugom može brojeve koje često zove zamijeniti dvocifrenim brojevima i na taj način znatno skratiti proceduru biranja broja.

detaljnije

 

Konferencijska veza

Ova usluga omogućava uspostavljanje veze u kojoj istovremeno učestvuju tri pretplatnika. Pretplatnik koji ima ovu uslugu ima mogućnost prebacivanja između sugovornika, ili razgovora sa sva tri pretplatnika istovremeno.

detaljnije

 

Odsutan pretplatnik

Kada pretplatnik aktivira ovu uslugu, svi pozivi prema njegovom telefonskom broju se usmjeravaju na govornu poruku «Pretplatnik je odsutan».

detaljnije

 

Kompletiranje poziva u slučaju zauzeća

Ukoliko pretplatnik poziva telefonski broj drugog pretplatnika koji je zauzet ili se ne javlja, nakon aktiviranja usluge će centrala sama uspostaviti vezu na sledeći način:

- ako je birani pretplatnik zauzet, veza se uspostavlja odmah nakon što birani pretplatnik raskine svoju vezu (pozivaocu i pozivanom zvoni telefon)

- ako je birani pretplatnik odsutan (ne javlja se) onda će se veza automatski uspostaviti nakon što pozivani pretplatnik prvi put podigne i spusti slušalicu.

detaljnije

 

Ne uznemiravaj pretplatnika

Pretplatnik će ovu uslugu aktivirati ako ne želi prihvatiti nikakve telefonske pozive. Kada se ova usluga aktivira, svi pozivi prema pretplatniku se usmjeravaju na odgovarajuću govornu poruku.

detaljnije

 

Povratni upit

Ukoliko pretplatnik razgovara sa sugovornikom, i želi uspostaviti vezu sa još jednim sugovornikom, kratkim pritiskom viljuške aparata dobiva signal slobodnog biranja, nakon čega može birati telefonski broj drugog sugovornika.

detaljnije

 

Veza bez biranje (HOT LINE)

Ukoliko pretplatnik ima ovu uslugu, može uspostaviti vezu sa prethodno definisanim sugovornikom samo podizanjem telefonske slušalice. Ukoliko pretplatnik podigne telefonsku slušalicu i ne bira nikakav telefonski broj duže od pet sekundi, centrala automatski uspostavlja vezu sa prethodno definisanim sugovornikom.

detaljnije

 

Ponavljanje zadnjeg biranog broja

Ova usluga pretplatniku omogućava ponovno biranje zadnjeg biranog broja pritiskom na tipku telefonskog aparata.

detaljnije

 

Poziv u određeno vrijeme

Korisnik može naručiti poziv u određeno vrijeme u rasponu od 5 minuta do 24 sata od trenutka naručivanja.

detaljnije

 

Zabrana odlaznih poziva

Pretplatnik može dobiti mogućnost zabrane pozivanja međumjesnih, međunarodnih, te poziva prema mobilnoj mreži i uslugama posebne tarife. Usluga može biti aktivirana od strane operatera na centrali ili od strane samog pretplatnika.

detaljnije

 

Izdavanje listinga pozivanih brojeva

Ova usluga pretplatniku omogućava dobivanje listinga sa svim brojevima koje je zvao, vremenom pozivanja i dužinom trajanja veze.

detaljnije

 

Pretplata na dodatne usluge se može izvršiti na sljedeće načine:

- ukucavanjem koda predviđenog za aktivaciju/deaktivaciju željene usluge,

- popunjavanjem zahtjeva i njegovom predajom na šalteru BH Telecoma,

- besplatnim pozivom na broj 1444 sa telefona za koji želite uslugu, i saopštavanjem potrebnih podataka.