Dedicated server

Hosting usluga „Dedicated server“ predstavlja uslugu kojom se korisniku nudi mogućnost zakupa servera, bez dijeljenja serverskih resursa sa drugim korisnicima.

 

Usluga je bazirana na principu jedan server = jedan korisnik,što podrazumijeva da korisnik zakupljuje zaseban server, koji može u potpunosti prilagoditi svojim potrebama, od same instalacije operativnog sistema, pa do instalacije, konfiguracije i održavanja softwarea. Korisnik ove usluge dobija znatno veće slobode, ali i odgovornosti u odnosu na klasične  korisnike usluge dijeljenog web hostinga.

 

Osnovne karakteristike Dedicated server usluge:

 • jedan korisnik dobiva cijeli server
 • mogućnost fizičkog pristupa korisnika serveru
 • korisnik može po potrebi instalirati i konfigurisati software
 • zasebna IP adresa
 • SHELL pristup
 • veći kapaciteti
 • korisnik nema trošak kupovine servera
 • server posjeduje veći kapacitet prostora i saobraćaja u odnosu na dijeljeno hosting okruženje.

 

 

Korisnici mogu odabrati sljedeće konfiguracije servera:

 

 

Server 1

 • 750 GB saobraćaja (upload+download)
 • 320 GB disk prostora (dva Hard Disk)
 • 10 hostanih domena (.com, .ba i sl.)*
 • 10 hostanih pododmena
 • 10 domena na trećem nivou (.com.ba, .tech.ba, i sl.)
 • jedan fizički server (min 1x 1.8 GGHz Intel Celeron CPU, min 4GB RAM, min 2x160 GB disk, jedan PSU

   

 • 1 javna IP adresa
 • 100 email adresa (na registrovanim domenama i poddomenama)
 • Firewall uključen

 

Server 2

 • 1500 GB saobraćaja (upload+download)
 • 140 GB disk prostora (dva hard diska sa RAID 0,1 kontrolerom)
 • 20 hostanih domena (.com, .ba i sl.)*
 • 20 hostanih pododmena
 • 20 domena na trećem nivou (.com.ba, .tech.ba, i sl.)
 • jedan fizički server (min. 2x2.8 GHz XEON CPU, min 8 GB RAM, min 2 x 70GB disk, dva  PSU)
 • 1 javna IP adresa
 • 200 email adresa (na registrovanim domenama i poddomenama)
 • Firewall uključen

 

 Server 3

 • 3000 GB saobraćaja (upload+download)
 • 640 GB disk prostora (četiri Hard Diska sa RAID 0,1 kontrolerom)
 • 50 hostanih domena (.com, .ba i sl.)*
 • 50 hostanih poddomena
 • 50 domena na trećem nivou (.com.ba, tech.ba i sl.)
 • jedan fizički server (min. 2x Quad Core AMD Opteron 2344HE, 2.2GHz CPU, min 16GB RAM, min 4 x 160 GB disk, dva PSU)
 • 1 javna IP adresa
 • 500 e-mail adresa (na registrovanim domenama i poddomenama)
 • Firewall uključen

 

 Server 4

 • 8000 GB saobraćaja (upload+download) 
 • 876 GB disk prostora (šest x Hard Disk sa RAID 0,1 kontrolerom) 
 • 50 hostanih domena (.com, .ba i sl.)*
 • 50 hostanih poddomena
 • 50 domena na trećem nivou (.com.ba, tech.ba i sl.)
 • jedan fizički server (min. 2x Quad Core AMD Opteron 2344HE, 2.2GHz CPU, min 16GB RAM, min 4 x 160 GB disk, dva PSU)
 • 1 javna IP adresa
 • 500 e-mail adresa (na registrovanim domenama i poddomenama)
 • Firewall uključen

 

 Napomena:

Jedan korisnik može zakupiti više servera BH Telecoma.

BH Telecom ne nudi uslugu registracije naziva domene, već je potrebno je da korisnik izvrši registraciju kod nadležnog tijela za registraciju naziva domena.

Na zahtjev pretplatnika BH Telecom će, bez naknade, izvršiti instalaciju CentOS ili Ubuntu operativnog sistema na serveru.

 

Korisnici će zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa za ovu uslugu podnositi na standardni način, posredstvom prodajnih mjesta BH Telecoma u nadležnim, regionalnim/kantonalnim direkcijama BH Telecoma.