Nabavke Generalne direkcije

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 12443/17Predmet nabavke: Nabavka,ugradnja i montaža namještaja za skladišno poslovni centar BH Telecoma dd Sarajevo, direkcija Tuzla [more]

16.02.2018 10:36

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 03-12208/18 AH (5340) Predmet: Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad rashladno grijnih uređaja za potrebe Generalne Direkcije BH Telecoma[more]

16.02.2018 08:41

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 94838/18 Predmet nabavke: Nabavka usluga rekonstrukcije kućišta agregata na lokaciji Kladanj i instaliranja agregata na lokaciji Bosanska Poljana (skladište Direkcije Tuzla)[more]

16.02.2018 07:51

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 112333/17Predmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju pristupne mreže PM Uži centar grada, obuhvat Višnjik i Ulica Koševo (Direkcija Sarajevo) za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo[more]

14.02.2018 12:05

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 03-1675/18Predmet nabavke: Nabavka usluga izrade Projektne dokumentacije mjera zaštite od požara za sistem sale[more]

14.02.2018 09:23

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke :7439/17Predmet nabavke: Nabavka impregnisanih drvenih stubova i AB nogara[more]

14.02.2018 09:16

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 11391/18Predmet nabavke: Nabavka i zamjena sistema klimatizacije prema lotovima kako slijedi:[more]

12.02.2018 11:05

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVU OBAVJEŠTENJA broj: 07 - 112267

Predmet nabavke: Usluge i robe za implementaciju projekta unaprijeđenja NTS-a za podršku uvođenja Cloud i PMS[more]

12.02.2018 08:38

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA BROJ: 06-63043/17

Predmet nabavke: Cijevi za zaštitu telekomunikacijskih kablova[more]

08.02.2018 15:15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE: DC sistemi napajanja TK uređaja konvergentnog jezgra na DR lokaciji Zenica

Broj nabavke :1276/18Predmet nabavke: : Nabavka DC sistema napajanja TK uređaja konvergentnog jezgra na DR lokaciji Zenica [more]

07.02.2018 14:57
Displaying results 1 to 10 out of 2037
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>