Nabavke Generalne direkcije

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke :63030/17 SS 1082Predmet nabavke: Nabavka radova:Opravka asfaltnih površina za potrebe RD na području FBiH [more]

17.10.2017 11:09

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku aktivne pristupne opreme i usluga putem javnog nadmetanja broj: 64108/17

Broj nabavke: 64108/17 Predmet nabavke: Nabavka aktivne pristupne opreme i usluga:[more]

17.10.2017 08:59

Obavijest o nastavku postupka nabavke usluga osiguranja motornih i priključnih vozila Društva BH Telecom d.d. Sarajevo broj: 63952/17 -

Obzirom da su se stekli preduslovi za nastavak postupka nabavke usluga osiguranja motornih i priključnih vozila Društva BH Telecom Sarajevo broj 63952/17-EA, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas...[more]

16.10.2017 15:29

NASTAVAK PROCEDURE NABAVKE I NOVI ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

54715 /17 [more]

12.10.2017 11:18

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke :63007/17 SS 1082[more]

12.10.2017 08:47

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke: 33926/17Predmet nabavke: Isporuka, montaža i puštanje u rad rashladno grijnih uređaja za potrebe Generalne direkcije[more]

12.10.2017 08:33

Obavijest o prekidu postupka nabavke broj: 05-51681/17

U skladu sa dostavljenim prigovorom na tendersku dokumentaciju od strane potencijalnog ponuđača  u postupku nabavke „ Zamjena agregacijsko/distribucijskih IP/MPLS uređaja u mreži BH Telecoma” putem javnog nadmetanja,...[more]

10.10.2017 15:15

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 14161/17[more]

09.10.2017 09:05

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 63005/17 [more]

06.10.2017 08:29

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI CIJEVI ZA ZAŠTITU TELEKOMUNIKACIJSKIH KABLOVA JAVNOG NADMETANJA

BROJ: 06-63043/17 [more]

05.10.2017 15:22
Displaying results 1 to 10 out of 1955
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>