Nabavke Generalne direkcije

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 49608/17Predmet nabavke: Nabavka usluge održavanja fiskalnih uređaja ,usluge inicijalne ,dodatne i defiskalizacije fiskalnih printera[more]

22.08.2017 15:26

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke : 49636/17Predmet nabavke: Nabavka usluge održavanja za Symantec Antivirusni software[more]

22.08.2017 15:24

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 49830/17-EAPREDMET NABAVKELOT 1 – Izrada temelja sa trotoarom, uzemljenjem i pristupnim putem za postavljanje tk ormara za 15 (petnaest) lokacija u Ze-Do kantonu, za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo R.D...[more]

21.08.2017 15:53

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 54715/17Predmet nabavke: Nabavka usluga,radova i materijala za izgradnju infrastrukture baznih stanica [more]

21.08.2017 15:51

Predmet nabavke roba/usluga: Nabavka OTT Headend – Encoding proširenje

    1.     KOMUNIKACIJA Lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima:   Emina Arapović, tel: +387 33 256 -161,  e-mail...[more]

21.08.2017 15:49

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

PREDMET NABAVKE : Nabavka VoIP telefona za IP centrex mrežu BH Telecom-a, kako slijedi:1. VoIP telefon - žični 900[more]

18.08.2017 15:19

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 37527/17-EAPREDMET NABAVKE- Nabavka ormara za FTTC Tip 100L OUT LPS 700x350x700 za vanjsku montažu za potrebe BH Telecom-a d.d. Sarajevo R.D. Zenica- Nabavka ormara za FTTC Tip 100L OUT LPS 1000x350x700...[more]

18.08.2017 15:18

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 52023/17Predmet nabavke: Nabavka radova za dovršenje poslovnog objekta BH Telecoma, direkcije Brčko u Brčkom za potrebe BH Telecoma [more]

18.08.2017 11:12

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 53756/17Predmet nabavke: Upravljačke mikroprocesorske jedinice i hidraulične pumpe na liftovima u objektu BH Telecoma, ulica Zmaja od Bosne 88[more]

18.08.2017 07:13

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke :53733-1/17 SS 1082Predmet nabavke: Nabavka,ugradnja i puštanje u rad pumpne stanice za fekalne vode u objektu BH Telecom (ATC Baščaršija) u ulici Safet-bega Bašagića bb[more]

18.08.2017 07:08
Displaying results 1 to 10 out of 1883
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>