Nabavke Generalne direkcije

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku: korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže putem postupka javnog nadmetanja broj: 26864/16

Broj nabavke: 26864/16Predmet nabavke: korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže:LOT 1: 20.000 kom VDSL modemi / ruteri sa WLAN funkcionalnošćuLOT 2: 4.000 kom FTTH P2P HG-ova / rutera sa WLAN funkcionalnošću.[more]

16.02.2017 07:29

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 03-2734/17

Predmet nabavke: Usluge redovnih godišnjih mjerenja i ispitivanja električnih instalacija, gromobranskih i zaštitnih uzemljenja sa izdavanjem izvještaja o rezultatima ispitivanja, LOT 1 - 8 ...[more]

15.02.2017 14:16

OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 05-993/17 E.K./A.V.Predmet nabavke: Nabavka usluga istovara, utovara robe, sortiranja i smještaj materijalnih vrijednosti u skladištu, te drugih manuelnih radova za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo, podjeljena...[more]

08.02.2017 16:06

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Predmet nabavke: Motorno gorivo za potrebe Direkcija Brčko - LOT 1 i motorno gorivo za potrebe Direkcija Banja Luka - LOT 2[more]

08.02.2017 16:02

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke: 949/17 Predmet nabavke: Usluge održavanja IBM Guardium i IBM Tivoli Netcool rješenja[more]

06.02.2017 11:24

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku: korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže putem postupka javnog nadmetanja broj: 26864/16

Predmet nabavke: korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže:LOT 1: 20.000 kom VDSL modemi / ruteri sa WLAN funkcionalnošćuLOT 2: 4.000 kom FTTH P2P HG-ova / rutera sa WLAN funkcionalnošću.[more]

01.02.2017 14:19

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INICIJALNE PONUDE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA uz objavu BROJ: 28276/16 NM

 Usluge            PUNI NAZIV I ADRESA Organizacija BH Telecom d.d. Sarajevo Kontakt-osoba Namik Merzić / Dženana Omerbegović ...[more]

31.01.2017 11:55

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke :1144-1/17 DŠPredmet nabavke: Nabavka usluga redovnog održavanja i opravki vozila Generalne direkcije BH Telecom-a ,Direkcije Brčko i Direkcije Banja Luka[more]

27.01.2017 09:53

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 07-28444/16; Predmet nabavke: Disaster Recovery za Exedata Database Machine i Oracle licenci za potrebe informacionog sistema[more]

20.01.2017 15:16

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 26457/16Predmet nabavke: reklamno propagandni materijal podijeljen na lotove[more]

18.01.2017 15:46
Displaying results 1 to 10 out of 1764
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>