Nabavke Generalne direkcije

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 35090/18 SSPredmet nabavke: Nabavka građevinskih i montažnih radova za izgradnju pristupnih mreža PM Konjic –naselje Pleha (KP 5 i 6 ) (Direkcija Mostar) i PM Kladanj (KP 1,6,7) (Direkcija Tuzla) za potrebe BH...[more]

18.04.2018 10:43

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 04-29624/18Predmet nabavku: IP/MPLS NMS (Fault Monitoring)[more]

17.04.2018 09:00

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke :7439/17Predmet nabavke: Nabavka impregnisanih drvenih stubova i AB nogara[more]

16.04.2018 14:29

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke :7439/17Predmet nabavke: Nabavka impregnisanih drvenih stubova i AB nogara[more]

16.04.2018 14:29

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA ZA POSTUPAK NABAVKE

Broj nabavke :32975/18Predmet nabavke: : Usluge angažovanje radne snage za montažu infrastrukture[more]

16.04.2018 08:27

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 29237/18 Predmet nabavke: Nabavka roba – alati i instrumenti za energetiku[more]

13.04.2018 15:03

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Platomati sa ugradnjom i puštanjem u rad[more]

11.04.2018 15:27

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Nabavka „SFP, SFP + transivera i materijala za kabliranje za IP/MPLS uređaje“[more]

11.04.2018 08:00

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 16851/18 Predmet nabavke: Kapacitivno i funkcionalno proširenje Cloud infrastrukture (Data centar) [more]

11.04.2018 07:56

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 16851/18 Predmet nabavke: Kapacitivno i funkcionalno proširenje Cloud infrastrukture (Data centar) [more]

11.04.2018 07:56
Displaying results 1 to 10 out of 2094
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>