Nabavke Generalne direkcije

Obavijest o prolongiranju roka za dostavljanje ponuda

Vezano za postupak nabavke roba i usluga za razvoj WLAN mreže u 2017. godini koja se provodi putem javnog nadmetanja, broj 04-3658/17, objavljenog na web stranici BH Telecom d.d. www.bhtelecom.ba, ovim putem obavještavamo sve...[more]

25.04.2017 08:24

PROLONGIRANJE ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Broj nabavke : 9867/16 Predmet nabavke: Nabavka radova za izgradnju poslovne zgrade Direkcije Bihać sa djelimičnom rekonstrukcijom postojećeg objekta  Rok za dostavljanje ponuda se pomjera sa 25.04.2017 godine...[more]

24.04.2017 08:12

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Broj nabavke :     3133/17-6 SS         12422         1082 Predmet nabavke: Infrastrukturni radovi na :LOT 1 Izgradnja...[more]

21.04.2017 14:37

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

 Broj nabavke : 11652/17-EA/MB  Predmet nabavke Nabavka robe – elektromaterijal za potrebe održavanja administrativno poslovnih objekata na području Kantona Sarajevo Nazivi ponuđača kojima...[more]

21.04.2017 13:16

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA 3752/17

Broj nabavke: 3752/17 Predmet nabavke: Nabavka usluga servisiranja i održavanja opreme za klimatizaciju u administrativno poslovnim objektima BH Telecoma na području Kantona Sarajevo  Nazivi ponuđača kojima se...[more]

20.04.2017 10:10

OBRAZAC OBAVJEŠTENJA O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA

Nabavka i ugradnja ampule sa nosačem za automatsko gašenje požara; broj nabavke : 05-6390-11879/17[more]

18.04.2017 08:18

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 5049/17 – EA/MBPredmet nabavke: Nabavka laptop uređaja LOT 1 i LOT 2, kako slijedi:[more]

12.04.2017 16:02

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke: 05-6074/17Predmet nabavke: Nabavka usluga povrata PDV-a iz inostranstva[more]

07.04.2017 08:31

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 3810/17-EA/MBPredmet nabavkeNabavka univerzalnih daljinskih upravljača za STB kako slijedi:[more]

07.04.2017 07:30

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA broj: 05-4919/17 - PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJEM PONUDA

Predmet nabavke: Korisnički uređaji (CPE) za pristupne mreže - ADSL2+ 4 Port WLAN 11n Router [more]

06.04.2017 15:07
Displaying results 1 to 10 out of 1791
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>