Nabavke Generalne direkcije

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Broj nabavke : 90152/17 SS 1082 Predmet nabavke: „Nabavka usluge servisiranje i atestiranje trafo stanica Direkcije Sarajevo[more]

08.12.2017 12:49

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA

Broj nabavke : 96598/17-EAPREDMET NABAVKE: Nabavka SIM paketa - ULTRA TOURIST 1 i ULTRA TOURIST 2 PAKET[more]

06.12.2017 11:50

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke: 94838/17 Predmet nabavke: Nabavka usluga rekonstrukcije kućišta agregata na lokaciji Kladanj i instaliranja agregata na lokaciji Bosanska Poljana (skladište Direkcije Tuzla)[more]

05.12.2017 15:33

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM Broj nabavke : 05-93621/17

Predmet nabavke: Nabavka usluge dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, eradikacija i deviperizacija objekata BH Telecoma po lotovima kako slijedi:[more]

05.12.2017 11:23

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 93387/17-EA

Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova za RR linkove proizvođača HUAWEI[more]

01.12.2017 10:42

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 04-93375/17

Predmet nabavke: Nabavka rezervnih dijelova za radio relejne linkove proizvođača Ceragon[more]

30.11.2017 09:27

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM JAVNOG NADMETANJA

Predmet nabavke: Nabavka usluga usluga redovnog održavanja,opravki i šlepanje neispravnih vozila iz proizvodnih programa Isuzu, Nissan, Mercedes, Fiat, Iveco, Renault, Audi za sve organizacione jedinice BH Telecoma...[more]

30.11.2017 09:24

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA SA OBJAVOM OBAVJEŠTENJA broj: 88423/17

Predmet nabavke: Nabavka WorkForce Management rješenja shodno odredbama Poziva za dostavljanje inicijalne ponude i Tenderske dokumentacije.[more]

29.11.2017 13:56

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA DODATNOM OBJAVOM OBAVJEŠTENJA BROJ: 03-78140/17

Predmet nabavke: Usluge periodičnog pregleda, kontrolnog ispitivanja i servisa aparata za gašenje požara i hidrantske mreže u objektima i vozilima BH Telecoma, podijeljeno na sedam lotova po regionalnim...[more]

29.11.2017 13:54

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI PUTEM POZIVNOG POSTUPKA SA OBJAVOM

Broj nabavke : 05-79874/17Predmet nabavke: Nabavka usluga istovara, utovara roba, sortiranja i smještaj materijalnih vrijednosti u skladište, te drugih manuelnih radova za potrebe BH Telecoma d.d. Sarajevo[more]

28.11.2017 12:52
Displaying results 1 to 10 out of 1994
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>