Stanje mreže

Odobrenje za radove na VDSL SGT mrežnim elementima Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 23.10.2017.godine, u terminu od 04:30 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na području naselja Palanka, Brka, Maoča, Srnice Donje, Humci,...

18.10.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže- prekid u radu dualstack NetFlat korisnika (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.10.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa za dualstack NetFlat korisnike na širem području Općine...

17.10.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ASR9010_PE_APOLJE (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.10.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za dio korisnika na...

17.10.2017

Odobrenje za radove - Prekid rada BS Lištani, Babin Grad, Bosansko Grahovo i Korisnik Opština Bosansko Grahovo

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 17., 18., i 19.10.2017.godine, u terminima od 10:00 do 16:00 sati, povremeno može doći do smetnji u radu BH Mobile mreže na područjima: Lištani, Babin Grad i Bosansko...

16.10.2017

Odobrenje za radove na DSLAM uređaju Adtran - Donja Vraca (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 17.10.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na području naselja Donja Vraca (RD Zenica), zbog radova na pristupnim...[more]

13.10.2017

Odobrenje za radove na VDSL SGT mrežnim elementima Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 16.10.2017.godine, u terminu od 04:30 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na području naselja Svojat, Đurdjevik, Nukići, Bingo City Centar,...[more]

13.10.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400_SABICI (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.10.2017. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...[more]

12.10.2017

Odobrenje za prekid optičkog kabla Zenica – Lisac 8 vl. i dijela kabla Zenica –Nemila 24 vl. u mjestu Tetovo (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na optičkom kablu, dana 12.10.2017.godine, u terminu od 07:00 do 10:00 sati, doći do poteškoća u radu telekomunikacioe mreže na područjima naselja Vraca, Nemila i Banlozi (RD Zenica)....[more]

10.10.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400_LISAC (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.10.2017. godine u terminu od 03:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...[more]

10.10.2017

Odobrenje za radove - rješavanje problema nepostojanja automatskog failovera na SGSN2 na lokaciji TKC Zenica

Obavještavamo rezidencijalne i korporativne korisnike servisa Mobilnog interneta BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noći 11.10./12.10.2017.godine, u terminu od 23:00 do 05:00 sati, dolazitii do kraćih...[more]

09.10.2017

Displaying results 1 to 10 out of 2780
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>