Stanje mreže

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor A. Polje (Direkcija Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će dana 07.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO, MPLS VPN, BHMOBILE 2G/3G...

14:39

Prekid rada BS Mikuljača i BS Jare (RD Mostar)

Obaviještavamo korisnike da će dana 30.06.2016.godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do kraćeg prekida rada mobilne mreže BH Telecom-a, na području Mikuljača (općina Mostar) i Jare (općina Široki Brijeg), zbog radova na...

12:56

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi Sapna i Teočak (Direkcija Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 30.06.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO, MPLS VPN, BHMOBILE 2G/3G...

14:32

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor Pokoj (Direkcija Bihać)

Obavještavamo korisnike da će dana 07.07.2016.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO, MPLS VPN, BHMOBILE 2G/3G...

13:15

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor Moštre (Direkcija Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 30.06.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO, MPLS VPN, BHMOBILE 2G/3G...

10:37

Prekid rada BS Mikuljača i BS Jare (RD Mostar)

Obaviještavamo korisnike da će dana 28.06.2016.godine, u terminu od 10:00 do 12:00 sati, doći do kraćeg prekida rada mobilne mreže BH Telecom-a, na području Mikuljača (općina Mostar) i Jare (općina Široki Brijeg), zbog radova na...

09:47

Prekid rada BS Klještani (RD Tuzla)

U skladu sa dopisom Direkcije Tuzla, od dana 27.06.2016.godine, odobrava se prekid rada BS Klještani (općina Vlasenica), zbog radova na zamjeni opreme RBS 2202 sa RBS 6206.Radovi će se izvoditi dana 29.06.2016. godine, u...

09:12

Prekid kabla na PM Vodovod (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 29.06.2016.godine, u terminu od 09:00 do 17:00 sati doći do prekida i smetnji u radu TK mreže na području MZ Šenkovići - općina Novi Travnik, zbog radova na izmještanju kabla. Izvinjavamo se na...

09:12

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi Čatići i Kraljeva Sutjeska

Obavještavamo korisnike da će dana 28.06.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO, MPLS VPN, BHMOBILE 2G/3G...

10:58

Prekid kabla na PM Drvetine (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 28.06.2016.godine, u terminu od 09:00 do 17:00 sati doći do prekida i smetnji u radu TK mreže na području MZ Drvetine - općina Bugojno, zbog radova na izmještanju kabla. Izvinjavamo se na...

09:43

Displaying results 1 to 10 out of 2433
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>