Stanje mreže

Prekid saobraćaja za ADSL korisnike „Ericsson” Bačići i „Alcatel” Bačići (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na održavanju opreme, dana 28.03.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida rada ADSL korisničkih servisa, za dio korisnika koji terminiraju na opremi...

24.03.2017

Radovi na MSAN Homolje (RD Mostar)

Obaviještavamo korisnike da će dana 29.03.2017.godine, u terminu od 09:00 do 12:00 sati, dolaziti do kraćih prekida saobraćaja za korisnike usluga BH Telecom-a, na području naselja Homolje-Općina Konjic (RD Mostar), zbog radova...

22.03.2017

Radovi na održavanju IP/MPLS mreže-MPLS čvorovi ZENICA (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 23.03.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...

22.03.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi Jablanica (RD Mostar) i A.Polje (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će dana 23.03.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...

22.03.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi Jablanica (RD Mostar) i A.Polje (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će dana 23.03.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...

20.03.2017

Prekid saobraćaja na PM Dolac (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 22.03. i 23.03.2017.godine, u terminu od 09:00 do 16:00 sati doći do prekida i smetnji u radu TK mreže za dio korisnika na lokalitetima Grahovik i Heldovi., općina Travnik, zbog radova na...

20.03.2017

Radovi na održavanju Informacionog sistema BH Telecom-a (IDIT)

Obavještavamo korisnike da će u noći, 18.03/19.03.2017.godine, u terminu od 22:00 do 10:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu servisa putem kanala SMS i „Mog Vodiča”:- Provjera stanja računa- Dokup mobilnog...

17.03.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor Vitez (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 16.03.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...

14.03.2017

Prekid saobraćaja na pristupnom uređaju Adtran Zupčići (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će dana 14.03.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, dolaziti do kratkotrajnih prekida u odvijanju TK saobraćaja za korisnike na području naselja Zupčići (RD Goražde), zbog radova na sistemu....

10.03.2017

Radovi na SS Zenica

Obavještavamo korisnike da su dana 14.03.2017. godine, u periodu od 00:00 do 02:00 sata moguće poteškoće u odvijanju tk saobraćaja na području Ze-Do Kantona , zbog nužnih radova na sistemu. Izvinjavamo se zbog eventualnih...

09.03.2017

Displaying results 1 to 10 out of 2633
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>