Stanje mreže

Prekid saobraćaja na Adtran čvorovima Travnik, Novi Travnik, Bugojno i Donji Vakuf (Direkcija Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 30.08.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida rada ADSL korisničkih servisa, na pojedinim područjima općina: Travnik, Novi Travnik, Bugojno i Donji Vakuf, zbog...

10:20

Prekid rada informacionog sistema BH Telecom-a

U skladu sa dopisom Izvršne direkcije za informacione tehnologije, od dana 24.08.2016.godine, odobravaju se radovi na rekonfiguraciji mrežne opreme informacionog sistema BH Telecom-a, na lokaciji Telecom Inženjeringa i TKC Dolac...

10:19

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor Šerići (Direkcija Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 25.08.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

14:08

Prekid saobraćaja na Adtran čvorovima Travnik, Bugojno i Donji Vakuf (Direkcija Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 25.08.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida rada ADSL korisničkih servisa, na pojedinim područjima općina: Travnik, Bugojno i Donji Vakuf, zbog radova na...

14:07

Prekid saobraćaja na Adtran čvorovima Mostar, Jablanica i Polje Bijela (Direkcija Mostar)

Obavještavamo korisnike da će dana 25.08.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida rada ADSL korisničkih servisa, na pojedinim područjima općina: Mostar, Jablanica i Konjic, zbog radova na održavanju...

10:16

Prekid saobraćaja za ADSL korisnike - "Ericsson" - (Direkcije Sarajevo, Bihać, Tuzla, Mostar, Zenica i Travnik)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na održavanju opreme, dana 25.08.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do prekida rada ADSL korisničkih servisa, za dio korisnika koji terminiraju na „Ericsson” opremi, na...

10:11

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor G.Poljice (Direkcija Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 24.08.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

13:31

Prekid saobraćaja za dio xDSL korisnika - Mostar, Konjic, Jablanica, Tekija, Polje-Bijela, Buturovic Polje, Čelebići, Blagaj, Donja Drežnica i Šunje

Obavještavamo korisnike da će 23.08.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida xDSL korisničkih servisa, na područjima: Mostar, Konjic, Jablanica, Tekija, Polje-Bijela, Buturovic Polje, Čelebići,...

15:08

Prekid optičkog kabla Mostar-Sarajevo u mjestu Bijela

Radovi će se izvoditi dana 22.08.2016.godine, u terminu od 10:00 do 14:00 sati.

13:01

Prekid saobraćaja za ADSL korisnike - "Ericsson" - (Direkcije Sarajevo, Bihać, Tuzla, Mostar, Zenica i Travnik)

Obavještavamo korisnike da će zbog radova na održavanju opreme, dana 23.08.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do prekida rada ADSL korisničkih servisa, za dio korisnika koji terminiraju na „Ericsson” opremi, na...

13:57

Displaying results 1 to 10 out of 2488
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>