Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-migracija linkova sa uređaja C7609_PE_DMALTA na ASR9010_PE_DMALTA (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 24.04.2018.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu CENTREX servisa BH Telecoma na širem području Sarajeva (RD...

20.04.2018

Odobrenje za radove na Nokia ISAM pristupnim uređajima zbog optimizacije sistema (RD Bihać )

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 23.04.2018.godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu usluga/servisa BH Telecoma za korisnike na području Unsko-sanskog...

19.04.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-izmještanje/migracija kablova-Dobrinja (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.04.2018.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu usluga/servisa BH Telecoma za korisnike na području naselja...

17.04.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-migracija linkova sa uređaja C7609_PE_BIHAC na ASR9010_PE_BIHAC (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.04.2018.godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu CENTREX servisa BH Telecoma na širem području području Bihaća (RD...

16.04.2018

Odobrenje za radove na migraciji/rehomingu dijela 3G baznih stanica sa RNC2E na RNC04

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 20.04.2018. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i otežanog rada 3G mobilne mreže BH Telecom-a na širim područjima općina...

13.04.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-migracija linkova sa uređaja C7606_PE_APOLJE2 na ASR9010_PE_APOLJE

Zbog nužnih radova na održavanju IP/MPLS opreme (migracija linkova sa uređaja C7606_PE_APOLJE2 na ASR9010_PE_APOLJE) dana 13.04. u terminu od 05:00 do 07:00 sati može doći do kratkotrajnih prekida/otežanog odvijanja u radu...

11.04.2018

Odobrenje za radove na prebacivanju xDSL korisnika sa postojećeg BNG uređaja na novi (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike na području direkcije Bihać da će dana 12.04.2018. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnog prekida u radu Internet servisa NetFlat paketa i MojaTV paketa sa širokopojasnim pristupom...

10.04.2018

Odobrenje za radove na izmještanju pristupnog uređaja Studentski dom Bjelave izvan objekta (RD Sarajevo)

Zbog nužnih radova na izmještanju pristupnog uređaja Studentski dom Bjelave izvan objekta, u terminu od 08:00 do 20:00 sati, doći će do prekida rada svih korisničkih servisa za dio korisnika koji završavaju na pristupnom uređaju...

10.04.2018

Odobrenje za radove - radovi na redovnom održavanju IP Centrex_SIP trunk sistema

Obavještavamo korisnike IP Centrex i SIP trunk sistema BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 11.04.2018.godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, dolaziti do kraćih prekida i otežanog rada pomenutih...

09.04.2018

Odobrenje za radove - upgrade VDSL SGR mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 10.04. i 11.04.2018.godine, u terminima od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na područjima RD Zenica i RD Tuzla, po sljedećem rasporedu:...

09.04.2018

Displaying results 1 to 10 out of 2924
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>