Stanje mreže

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi A. Polje (Direkcija Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će dana 28.07.2016.godine, u terminu od 01:00 do 04:00 sata, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

13:26

Prekid saobraćaja za dio xDSL korisnika (Zenica i Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 25.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida xDSL korisničkih servisa, na pojedinim područjima općina Zenica (Gornja Zenica) i Travnik (Torlakovac i Mudrike),...

15:26

Prekid saobraćaja za dio ADSL korisnika - Ericsson (Direkcija Zenica i Direkcija Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 25.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida ADSL korisničkih servisa, na pojedinim područjima općina Zenica (GornjaZenica) i Travnik (Torlakovac i Mudrike),...

14:46

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi Lisac i Šerići (Direkcija Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 25.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

10:25

Prekid saobraćaja za ADSL korisnike - Adtran (Direkcija Bihać)

Obavještavamo korisnike da će dana 21.07.2016.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida ADSL korisničkih servisa, na području općina: Bihać, Velika Kladuša, Bosanska Krupa, Bužim i Bosanski Petrovac (RD...

15:27

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor Kladanj (Direkcija Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 20.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

12:04

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvor Solina (Direkcija Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 21.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

09:23

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS Čoralići i Veliko Čajno (Direkcija Bihać)

Obavještavamo korisnike da će dana 20.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

09:22

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi Preočica (Direkcija Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 20.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za korisnike koji...

09:22

Prekid saobraćaja za ADSL korisnike na lokacijama Vijaka i Brnjic (Direkcija Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 20.07.2016.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkog prekida ADSL korisničkih servisa na lokacijama Vijaka i Brnjic (Direkcija Zenica), zbog radova na održavanju pristupnih...

09:19

Displaying results 1 to 10 out of 2454
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>