Stanje mreže

Odobrenje za radove - prekid saobraćaja za FTTB lokacije Glista 1, 3 ,5 i 7 te FTTH korisnika TNT Travnik (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 16.11.2017.godine, u terminu od 00:00 do 07:00 sati doći do prekida i smetnji u radu TK mreže za dio korisnika na području grada Travnika, zbog radova na sistemu. Izvinjavamo se na...

15.11.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme (migracija veza)-čvorovi NSN MGW Tuzla1 i 2

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.11.2017. godine u terminu od 00:00 do 02:00 sata, može doći do kraćih prekida u radu servisa BH Telecom-a za korisnike na širem području grada Tuzla....

15.11.2017

Odobrenje za radove - održavanje Iron Port sistema za zaštitu komercijanog e-mail servisa BH Telecom-a

Obavještavamo korisnike komerciijalnog e-mail servisa BH Telecoma na kojem je domena bih.net.ba i sve hostirane domene, da će dana 15.11.2017. u terminu od 01:00 do 04:30 sati, dolaziti do otežanog rada ovog servisa zbog radova...

14.11.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ASR920_PE_MOSTRE (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.11.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

10.11.2017

Odobrenje za radove - prekid saobraćaja za POTS i ISDN korisnike koje pokrivaju DLU sistemi 1270, 1280 i 1290 na lokaciji TKC Travnik

Obavještavamo korisnike da će dana 14.11.2017.godine, u terminu od 05:30 do 07:00 sati doći do prekida i smetnji u radu TK mreže (POTS i ISDN) za dio korisnika na području grada Travnika, zbog radova na sistemu. Izvinjavamo se na...

10.11.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme - ME3600_PE_HADZICI, ME3600_PE_MDVOR1 (RD Sarajevo) i ME3600_PE_SICKI-BROD (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.11.2017. godine u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u radu servisa koji se terminiranju kroz IP/MPLS mrežu na...

10.11.2017

Odobrenje za radove - radovi na MSH11C uređaju BČ18 (lokacija Baščaršija)

Obavještavamo korisnike da će dana 14.11.2017.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji (do 10 minuta) u radu servisa BH Telecoma na pojedinim dijelovima Općine Stari Grad-Sarajevo: Bostarići, Širokača,...

09.11.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme (migracija VLANova)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.11.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u radu Web Servisa i Management saobracaja za Web i IPTV...

06.11.2017

Odobrenje za radove - rješavanje problema nepostojanja automatskog failovera na SGSN2 na lokaciji TKC Zenica

Obavještavamo rezidencijalne i korporativne korisnike servisa Mobilnog interneta BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noći 06.11./07.11. i 07.11./08.11.2017.godine, u terminu od 02:00 do 03:00 sata,...

03.11.2017

Odobrenje za radove - upgrade sw na GeoCS Paša Bunar/Zenica

Obavještavamo korisnike da će u noći 08.11./09.11.2017. godine, u terminu od 22:00 do 03:00 sata, dolaziti do kratkotrajnih prekida u radu telefonskog saobraćaja u dijelovima općina Banovići, Brčko, Čelić, Doboj Jug, Gračanica,...

03.11.2017

Displaying results 11 to 20 out of 2814