Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3600_ME_TEKIJA (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.12.2017. godine u terminu od 04:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja Tekija, Mahala, Šehovina,...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3600_PE_DOBRINJA (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.12.2017. godine u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima naselja Dobrinja (RD...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove - Prekid u radu IP Centrex i SIP trunk sistema

Obavještavamo korisnike IP Centrex i SIP trunk sistema BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 26.12. 2017.godine, u terminu od 21:00 do 23:00 sata, dolazitii do kraćih prekida i otežanog rada...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_JAJCE i ME3400_LENDICI (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.12.2017. godine u terminu od 05:30 do 06:30 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za dio korisnika na...

15.12.2017

Odobrenje za radove-Proširenje kapaciteta postojećeg kontrolera RNC04

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noćima 14./15.12.2017. godine, te 19./20.12.2017. godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, može doći do prekida i otežanog rada 3G mobilne mreže BH...

14.12.2017

Odobrenje za radove - Najava otežanog rada IMS switchevi MTAS

Obavještavamo rezidencijalne i poslovne korisnike servisa BH Telecoma, da su zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 14.12.2017.godine, u terminu od 22:00 do 00:00 sati, moguće smetnje u odvijanju govornog saobraćaja za dio...

12.12.2017

Odobrenje za radove - rješavanje problema nepostojanja automatskog failovera na SGSN2 na lokaciji TKC Zenica

Obavještavamo rezidencijalne i korporativne korisnike servisa Mobilnog interneta BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noći 13./14.12.2017.godine, u terminu od 01:00 do 02:30 sati, dolazitii do kraćih...

12.12.2017

Odobrenje za radove - prebacivanje korisnika na FTTC Hanke - općina Banovići (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da dana 13.12.2017.godine, u terminu od 08:00 do 16:00 sati, može doći do smetnji i prekida u radu korisničkih servisa, za korisnike na području naselja Hanke-općina Banovići (RD Tuzla), zbog nužnih radova...

11.12.2017

Odobrenje za radove-Proširenje kapaciteta postojećeg kontrolera RNC04

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noćima 12./13.12.2017. godine, te 13./14.12.2017. godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, može doći do prekida i otežanog rada 3G mobilne mreže BH...

11.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ASR9010_PE_BIHAC (RD Bihać )

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 07.12.2017. godine u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za dio korisnika na...

06.12.2017

Displaying results 51 to 60 out of 2872