Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400_SABICI (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.10.2017. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...[more]

12.10.2017

Odobrenje za prekid optičkog kabla Zenica – Lisac 8 vl. i dijela kabla Zenica –Nemila 24 vl. u mjestu Tetovo (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na optičkom kablu, dana 12.10.2017.godine, u terminu od 07:00 do 10:00 sati, doći do poteškoća u radu telekomunikacioe mreže na područjima naselja Vraca, Nemila i Banlozi (RD Zenica)....[more]

10.10.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400_LISAC (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 12.10.2017. godine u terminu od 03:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...[more]

10.10.2017

Odobrenje za radove - rješavanje problema nepostojanja automatskog failovera na SGSN2 na lokaciji TKC Zenica

Obavještavamo rezidencijalne i korporativne korisnike servisa Mobilnog interneta BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noći 11.10./12.10.2017.godine, u terminu od 23:00 do 05:00 sati, dolazitii do kraćih...[more]

09.10.2017

Odobrenje za radove na VDSL SGT mrežnim elementima Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 09.10.2017.godine, u terminu od 04:30 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na području naselja Gornje Živinice, Priluk, Barice, Kovači, Kuljen,...[more]

06.10.2017

Odobrenje za radove-ODF Breka (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da će dana 04.10.2017, u terminu od 08:00 do 11:00 sati, zbog nužnih radova na sistemu, dolaziti do kratkih prekida i smetnji u radu servisa BH Telecoma (do 5 minuta) za dio korisnika na području općine...[more]

03.10.2017

Odobrenje za radove - Ericsson Kiseljak Sevar i Kiseljak Jezero (RD Tuzla)

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 05.10.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći će do kratkog prekida rada korisničkih servisa za dio korisnika koji završavaju na pristupnim uređajima Ericsson...[more]

03.10.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400_ILIJAS

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 05.10.2017. godine u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...[more]

03.10.2017

Odobrenje za radove na VDSL SGT mrežnim elementima Iskratel SI3000

Obavještavamo korisnike da će dana 02.10.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na području naselja Smajići, Skroze, Boćinja, Cobe i Lijesnica (RD...[more]

02.10.2017

Odobrenje za radove - Nokia LIPNICA_1 i Nokia BUKINJE2

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 28.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći će do kratkog prekida rada korisničkih servisa za dio korisnika koji završavaju na pristupnim uređajima Nokia...[more]

26.09.2017

Displaying results 41 to 50 out of 2814