Stanje mreže

Odobrenje za radove na povezivanju OSP privoda za BS Bag Bužim na postojeći OSP Bužim - Cazin (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.08.2017. godine u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima općina Bužim i Bosanska...

16.08.2017

Odobrenje za radove na DSLAM uređajima Alcatel 22_Maj_bb i DSLAM Obarak1 (RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će dana 17.08.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike koji gravitiraju pristupnim uređajima Obarak i 22_Maj_bb (RD Goražde),...

15.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže -C7606_PE_DMALTA2 (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 17.08.2017. godine u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

15.08.2017

Odobrenje za radove - Prekid saobraćaja po potičkom kablu D.Malta – Hrasno RSU 4

Obavještavamo korisnike da će dana 11.08.2017, u terminu od 00:00 do 16:00 sati, zbog nužnih radova na optičkom kablu D.Malta – Hrasno (Radovi na kružnom toku kod pekare „AS“), dolaziti do prekida i smetnji u radu servisa BH...

09.08.2017

Predmet: Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže - uređaji ASR901 (RD Bihać)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

09.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ASR9010_PE_DMALTA

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

08.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme - otežano odvijanje SMARTCOM VOIP saobraćaja

Obavještavamo korisnike, da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 10.08.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kratkotrajnih prekida/otežanog odvijanja VOIP saobraćaja za sve korisnike BHTelecoma....

07.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme - prekid u radu NetFlat servisa

Obavještavamo korisnike, da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.08.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu NetFlat servisa za manji dio korisnika. Izvinjavamo se zbog...

04.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme - otežano odvijanje Internet saobraćaja za dio korisnika

Obavještavamo korisnike, da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.08.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do otežanog odvijanja Internet saobraćaja za dio korisnika BH Telecoma. Izvinjavamo se zbog...

04.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme - otežano odvijanje Internet saobraćaja za dio korisnika

Obavještavamo korisnike, da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 08.08.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do otežanog odvijanja Internet saobraćaja za dio korisnika BH Telecoma. Izvinjavamo se zbog...

04.08.2017

Displaying results 41 to 50 out of 2779