Stanje mreže

Odobrenje za radove na proširenju transportnih kapaciteta na RNC04

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 27.12.2017. godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i otežanog rada 3G mobilne mreže BH Telecom-a na širim područjima...

26.12.2017

Odobrenje za radove - radovi na sistemu prenosa Baščaršija – Širokača S01

Obavještavamo korisnike da će dana 27.12.2017.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći do kraćih smetnji (do 10 minuta) u radu servisa BH Telecoma na pojedinim dijelovima Općine Stari Grad-Sarajevo: Bostarići i Širokača,...

25.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_DOBOJ-JUG (RD Zenica) i ME3600_TEOCAK-MEJDAN (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 27.12.2017. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima naselja Sije, Matuzići,...

25.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3600_PE_DOBRINJA (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.12.2017. godine u terminu od 03:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima naselja Dobrinja (RD...

25.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_ISKRA, ME3400_ISKRA2 (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 28.12.2017. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja Bišće Polje, Tekija,...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3600_ME_TEKIJA (RD Mostar)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 26.12.2017. godine u terminu od 04:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja Tekija, Mahala, Šehovina,...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3600_PE_DOBRINJA (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 25.12.2017. godine u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima naselja Dobrinja (RD...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove - Prekid u radu IP Centrex i SIP trunk sistema

Obavještavamo korisnike IP Centrex i SIP trunk sistema BH Telecoma, da će zbog nužnih radova na održavanju opreme, dana 26.12. 2017.godine, u terminu od 21:00 do 23:00 sata, dolazitii do kraćih prekida i otežanog rada...[more]

22.12.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_JAJCE i ME3400_LENDICI (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 18.12.2017. godine u terminu od 05:30 do 06:30 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za dio korisnika na...

15.12.2017

Odobrenje za radove-Proširenje kapaciteta postojećeg kontrolera RNC04

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju opreme, u noćima 14./15.12.2017. godine, te 19./20.12.2017. godine, u terminima od 22:00 do 06:00 sati, može doći do prekida i otežanog rada 3G mobilne mreže BH...

14.12.2017

Displaying results 41 to 50 out of 2867