Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju MPLS čvorova u Direkciji Goražde i Sarajevo

Obavještavamo korisnike, da zbog radova na pristupnim uređajima, dana 10.05.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat...

08.05.2017

Odobrenje za radove na upgrade-u GeoCS Tuzla SI3000 V.6 ISKRATEL

Obavještavamo korisnike da će dana 09.05.2017.godine, u terminu od 00:00 do 0:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu telefonskog saobraćaja na pojedinim područjima općina: Gradačac, Srebrenik, Živinice, Banovići, Kladanj,...

04.05.2017

Odobrenje za radove na upgrade-u GeoCS Zenica SI3000 V.6 ISKRATEL

Obavještavamo korisnike da će dana 10.05.2017.godine, u terminu od 00:00 do 0:30 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu telefonskog saobraćaja na pojedinim područjima općina: Gradačac, Srebrenik, Živinice, Banovići, Kladanj,...

04.05.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi u Direkcijama Mostar i Bihać

Obavještavamo korisnike da će dana 03.05.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...

03.05.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi u Direkciji Zenica (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 04.05.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...

03.05.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi u Direkcijama Mostar i Bihać

Obavještavamo korisnike da će dana 03.05.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (Moja TV paketi, NetFlat paketi, Business PRO i MPLS VPN) za...[more]

28.04.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi u Direkciji Zenica

Obavještavamo korisnike da će dana 04.05.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (Moja TV paketi, NetFlat paketi, Business PRO i MPLS VPN) za...[more]

28.04.2017

Radovi na DSLAM uređajima Adtran (RD Bihać i RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će dana 28.04.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu internet servisa za korisnike na pojedinim područjima : Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Ćoralići, Ključ,...[more]

26.04.2017

Radovi na održavanju IPMPLS mreže-MPLS čvorovi u Direkciji Travnik (RD Travnik)

Obavještavamo korisnike da će dana 27.04.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu dijela IP baziranih servisa/platformi (MOJATV paketi, NetFlat paketi, BusinessPRO i MPLS VPN) za...[more]

26.04.2017

Radovi na DSLAM uređajima Adtran (RD Sarajevo, RD Zenica i RD Goražde)

Obavještavamo korisnike da će dana 27.04.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu internet servisa za korisnike na pojedinim područjima općina : Novi Grad – Sarajevo, Hadžići, Stari...[more]

25.04.2017

Displaying results 41 to 50 out of 2705