Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400 Babanovac, ME3400 Busovača i ME3400 Voljevac

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 13.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

12.09.2017

Odobrenje za prekid optičkog kabla Breza-Visoko 24 vl. u mjestu Breza (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na optičkom kablu, dana 08.09.2017.godine, u terminu od 08:00 do 11:00 sati, doći do poteškoća u radu telefonske mreže na području Vijesolići (općina Breza). Izvinjavamo se na...

06.09.2017

Radovi na migraciji DSLAM uređaja i 3G BTS, na novi ME3400 Humi (RD Mostar)

Obaviještavamo korisnike da će dana 07.09.2017.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, dolaziti do kraćih prekida rada usluga BH Telecom-a, na područjima: Humi i Podgorani (općina Mostar), zbog radova na održavanju sistema....

05.09.2017

Odobrenje za radove na upgrade-u VDSL SGT mrežnih elemenata Iskratel SI3000

Obavještavamo korisnike da će zbog radova na pristupnim uređajima, dana 06.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći do kraćeg prekida u odvijanju TK saobraćaja na područjima: Tupkovići (općina Živinice), Seona...

05.09.2017

Odobrenje za radove - ADSL Ericsson Hrasnica (RD Sarajevo)

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 06.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći će do kratkog prekida rada korisničkih servisa na ADSL-u, za dio korisnika koji završavaju na pristupnim...

04.09.2017

Odobrenje za prekid optičkog kabla Jelah-Jevadžije 48 vl. u mjestu Jelah (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na optičkom kablu, dana 30.08.2017.godine, u terminu od 07:00 do 09:00 sati, doći do poteškoća u radu mobilne mreže na područjima Subašići, Jevadžije kao i poteškoća u radu servisa za...

04.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ASR9010_PE_APOLJE (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 31.08.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike koji...

29.08.2017

Odobrenje za radove - ADSL Ericsson Hrasnica (RD Sarajevo)

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, 30.08.2017. godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći će do kratkog prekida rada korisničkih servisa na ADSL-u za dio korisnika koji završavaju na pristupnim uređajima...

29.08.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ASR9010_PE_DMALTA (RD Sarajevo)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 29.08.2017. godine u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike koji...

28.08.2017

Odobrenje za radove na izmještanju dijela optičkog kabla u naselju Skokovi - Općina Cazin (RD Bihać )

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, u noći 26.08./27.08.2017. godine u terminu od 22:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida i smetnji u radu servisa BH Telecoma na pojedinim područjima...

25.08.2017

Displaying results 31 to 40 out of 2779