Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_GORNJA TUZLA (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.03.2018. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja: Gornja Tuzla i Tetima...

16.03.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_BOROVICA (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.03.2018. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja: Nažbilj (općina...

16.03.2018

Odobrenje za radove - upgrade VDSL SGR mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 20.03.2018.godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na područjima Srebrenik, Zahirovići, Banovići, Vučkovci i Bimal (RD...

16.03.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ASR920_PE_JELAH (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 16.03.2018. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja: Jelah, Miljanovci,...

16.03.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_VOZUCA (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03.2018. godine u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na područjima naselja Vozuća, Jelaske, Krivaja,...

14.03.2018

Odobrenje za radove - upgrade VDSL SGR mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Zenica i RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da će dana 15.03.2018.godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na područjima Maglaj, Matuzići, Moševac, Stari Grad i Ulišnjak (RD...

13.03.2018

Odobrenje za radove - prekid saobraćaja na OSP - ovima Tuzla –Kalesija i Kalesija - Živinice (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da dana 16.03.2018.godine, u terminu od 00:00 do 06:00 sati, može doći do prekida u radu korisničkih servisa, za korisnike na širem područu naselja Kalesija, Dubrave Gornje, Hrasno, D. Rainci, Vukovlje,...

13.03.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme- D.Malta (Migracija linkova i VLANova)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.03.2018. godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu sljedećih servisa: Frame-Relay_Korporativni (Coca_Cola, Lutrija,...

12.03.2018

Odobrenje za radove - upgrade VDSL SGR mrežnih elemenata Iskratel SI3000 (RD Tuzla i RD Zenica)

Obavještavamo korisnike da će dana 13.03.2018.godine, u terminu od 03:00 do 06:00 sati, doći do kratkotrajnih prekida u radu korisničkih servisa za korisnike na područjima naselja: Srebrenik, Banovići, Grivice, Omazići, Podgorje,...

09.03.2018

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS opreme-ME3400_DOBRNJA i ME3400_BRESKE (RD Tuzla)

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.03.2018. godine, u terminu od 05:00 do 07:00 sati, može doći do kraćih smetnji u radu servisa BH Telecoma na području naselja: Dobrnja, Čanići, Breške,...

09.03.2018

Displaying results 31 to 40 out of 2924