Stanje mreže

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400 Hadžića Brdo, ME3400 Pobjeda i ME3400 Vitkovići

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 21.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

18.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400 Fortica, ME3400 Donja Drežnica i ME3400 Polje Bijela

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 20.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

18.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400 Bosmal, ME3400 Hrasnica, ME3400 Ilijaš, ME3400 Rakovica i ME3400 Unitic

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 19.09.2017.godine, u terminu od 04:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

18.09.2017

Odobrenje za radove na montaži novog uređaja ME3400 Gluha Bukovica

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 20.09.2017.godine, u terminu od 06:00 do 07:00 sati, doći će do kratkog prekida rada telefonskog i ADSL saobraćaja, za korisnike na području Gluha Bukovica (općina...

18.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju pristupne mreže-VDSL SGT Iskratel SI3000 Smajići, Biljevina, Maglaj, Seona i Tupkovići

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 20.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći će do kratkog prekida rada korisničkih servisa na ADSL-u, za korisnike na područjima: Biljevina (općina Žepče),...

18.09.2017

Odobrenje za prekid optičkog kabla Breza-Sarajevo 48 vl. u mjestu Breza (RD Zenica)

Obavještavamo korisnike, da će zbog radova na optičkom kablu, dana 15.09.2017.godine, u terminu od 07:30 do 11:00 sati, doći do poteškoća u radu telekomunikacioe mreže na području Župča (općina Breza). Izvinjavamo se na...

14.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400 Čelić, ME3400 Gračanica Jug, ME3400 Donji Doborovci, ME3400 Korzo, ME3400 Podgajevi i ME3400 Šibošnica

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 15.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

13.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-back up veze prema NSN MGW Travnik, NSN MGW Kakanj i NSN MGW Zenica1

Zbog nužnih radova na održavanju IP/MPLS opreme, dana 15.09.2017.godine, u terminu od 00:00 do 02:00 sati, može doći do kratkotrajnih prekida/otežanog odvijanja u radu svih servisa/usluga za korisnike koji se terminiranju kroz...

12.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju pristupne mreže-DSLAM Ericsson Banlozi i MSAN Adtran Banlozi

Zbog nužnih radova na održavanju pristupnih uređaja, dana 13.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, doći će do kratkog prekida rada korisničkih servisa na ADSL-u, za korisnike na području Balozi (općina Zenica)....

12.09.2017

Odobrenje za radove na održavanju IPMPLS mreže-ME3400 Buci, ME3400 Doboj Jug, ME3400 Kovači i ME3400 Olovske Luke

Obavještavamo korisnike da zbog nužnih radova na održavanju sistema, dana 14.09.2017.godine, u terminu od 05:00 do 06:00 sati, može doći do kraćih prekida u radu servisa koji se terminiraju kroz IP/MPLS mrežu za korisnike na...

12.09.2017

Displaying results 61 to 70 out of 2819