bht e-račun

bht e-račun vam omogućava da BH Telecom račune primate putem elektronske pošte. Elektronski račun po svojoj formi je identičan papirnom računu koji vam stiže na kućnu adresu.

 

Iskoristite prednosti brže i sigurnije dostave računa, te lakšeg arhiviranja na vašem računaru i zaštitite životnu sredinuKorištenjem e-računa dajete svoj doprinos globalnom pokretu zaštitite životne sredine. Podsjećamo da se od jednog drveta starog 15-20 godina proizvede celuloza dostatna tek za oko 2000 papirnih računa!

 

Aktivacija bht e-računa je vrlo jednostavna, to možete učiniti:

- Za pregled bht e-računa potrebno je imate instaliran PDF čitač elektronskih         dokumenata.

- Promjenu e-mail adrese za dostavu računa možete izvršiti neograničen broj   puta.

 

 

Stanje računa/potrošnje 

 

Na web portalu BH Telecoma naši korisnici imaju mogućnost uvida u potrošnju, odnosno stanje svog pretplatničkog računa.  Informacije o potrošnji možete dobiti logirajući se na korisnički portal.

 

BH mobile korisnici postpaid tarifnih modela, imaju dodatnu moćnost provjere stanja svog računa,  slanjem SMS poruke na broj 061 11 01. Usluga SMS račun je besplatna.