Aktiviranje ULTRA broja

Aktiviranje ULTRA broja

 

Najprije pažljivo pročitajte uputstvo za korištenje vašeg mobilnog aparata - upute za punjenje baterije, način umetanja SIM kartice i uključenje aparata.

 

•   SIM karticu postavite u mobitel prema uputstvu koje ste dobili uz vaš aparat.

•   Uključite mobitel i unesite PIN1 kod [nalazi se na certifikatu].

•   Potvrdite unos tipkom YES/OK/SEND ili tipkom sa mrežicom #.

•   Nakon pristupa BH Mobile mreži potrebno je samo da obavite prvi poziv i vaš ULTRA broj će biti aktiviran!

 

Pristup mreži dobićete samo ako pravilno unesete PIN1 kod. Budite pažljivi jer će nakon tri pogrešna pokušaja vaša ULTRA SIM kartica biti blokirana!

 

Ultra certifikat

 

ULTRA certifikat je dokument koji dobijete kupovinom ULTRA start paketa. Ovo je veoma važan dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad ULTRA brojem i koji vam obavezno treba prilikom zamjene SIM kartice ili drugih zahtjeva na prodajnom mjestu BH Telecoma. Na ULTRA certifikatu su upisani i PIN i PUK kodovi koji će vam zatrebati u slučaju blokade kartice ili izmjene postavki rada.

Obavezno sačuvajte ovaj dokument!