MojMidi 30

Ne želite razmišljati koliko Vam je minuta mobilnog saobraćaja preostalo, jer volite koristiti svoj mobilni telefon.

___________________________

 

Paket MojMidi 30 - mjesečna pretplata od 35,10 KM.

 

Iznos mjesečne naknade u cjelosti možete iskoristiti za:

 •         govorne i video pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH
 •          međunarodne pozive
 •          SMS poruke
 •          MMS poruke
 •          O zone (wi-fi)

 

Prednosti/pogodnosti paket MojMidi30 za korisnike:

 • Dva naj broja iz bilo koje mreže u BiH
 • Iste cijene poziva prema svim  mrežama u BiH
 • Cijeli iznos pretplate iskoristiv za saobraćaj
 • Neutrošeni iznos mjesečne naknade možete prenijeti u sljedeći mjesec. Dozvoljeno je samo jednom izvršiti prenos neutrošenog saobraćaja
 • 1G mobilnog Internet po maksimalnoj brzini
 • Mogućnost dokupa mobilnog Interneta uz Moj msurf

 

 

Potrebni dokumenti:

 • domaća pravna lica: rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđeni registar, uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem, dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.         
 • strana predstavništva: dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa, dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

 

Sa potrebnom dokumentacijom dođite u vama najbliži BH Telecom centar.