MojMini 15

Ako ste prosječan korisnik koji koristi mobilni telefon za osnovne potrebe, onda je paket MojMini 15 najbolji izbor za Vas.

________________________________________

 

Paket MojMini15 - mjesečna pretplata od 17,55 KM 

 

Iznos mjesečne naknade u cjelosti možete iskoristiti za:

 •         govorne i video pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH
 •          međunarodne pozive
 •          SMS poruke
 •          MMS poruke
 •          Ozone

 

 

Prednosti/pogodnosti paket MojMini15 za korisnike:

 • Dva naj broja iz bilo koje mreže u BiH
 • Iste cijene poziva prema svim  mrežama u BiH
 • Cijeli iznos pretplate iskoristiv za saobraćaj
 • Neutrošeni iznos mjesečne naknade možete prenijeti u sljedeći mjesec. Dozvoljeno je samo jednom izvršiti prenos neutrošenog saobraćaja
 • 100 MB mobilnog Internet po maksimalnoj brzini
 • Mogućnost dokupa mobilnog Interneta uz Moj msurf

 

Pretplatnik MojMini 15 paketa može postati punoljetna fizička osoba, a od dokumenata potrebno je da priloži na uvid svoju:

 • ličnu kartu ili pasoš i
 • CIPS-ov dokument "prijava prebivališta"

 

Sa potrebnom dokumentacijom dođite u vama najbliži BH Telecom centar.