MojMaxi 50

MojMaxi 50 Vam pruža mnogo beskrajnih zadovoljstava u komunikaciji sa Vašim prijateljima. 

________________________________

 

Paket MojMaxi 50 - mjesečna pretplata od 58,50 KM. 

 

Iznos mjesečne naknade u cjelosti možete iskoristiti za:

 •         govorne i video pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH
 •          međunarodne pozive
 •          SMS poruke
 •          MMS poruke
 •          O zone (wi-fi)

 

Prednosti/pogodnosti paket MojMaxi 50 za korisnike

 

 • Iste cijene poziva prema svim  mrežama u BiH
 • Cijeli iznos pretplate iskoristiv za saobraćaj
 • Dva naj broja iz bilo koje mreže u BiH
 • 2GB mobilnog mobilnog Interneta po maksimalnoj brzini uz neograničeno korištenje
 • Mogućnost dokupa mobilnog Interneta uz pakete Moj msurf
 • Dva naj broja iz bilo koje mreže u BiH
 • Neutrošeni iznos mjesečne naknade možete prenijeti u sljedeći mjesec.
 • Dozvoljeno je samo jednom izvršiti prenos neutrošenog saobraćaja.

 

Pretplatnik MojMaxi 50 paketa može postati punoljetna fizička osoba, a od dokumenata potrebno je da priloži na uvid svoju:

 • ličnu kartu ili pasoš i
 • CIPS-ov dokument "prijava prebivališta".

 

Sa potrebnom dokumentacijom dođite u vama najbliži BH Telecom centar.