Isključenja

Ukoliko Pretplatnik ne izmiri dug za koji je opomenut računom/opomenom do 25. u mjesecu u kojem je ispostavljen račun/opomena, BH Telecom može preduzeti sankciju privremenog isključenja u skladu sa Opštim uslovima.

 

Ukoliko su vaša dugovanja u međuvremenu izmirena, a dobili ste opomenu, smatrajte opomenu nevažećom.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća, pozovite brojeve za podršku korisnicima 1444  za fizička lica i 1322 za pravna lica.

 

Ponovno uključenje privremenog isključenog priključka, naplaćuje se u skladu sa Cjenovnikom usluga BH Telecoma.

 

Prije pokretanja postupka sudske naplate duga BH Telecom će dostaviti Pretplatniku opomenu pred utuženje kao poseban pismeni akt u cilju pokušaja rješavanja spora mirnim putem.