Rokovi plaćanja računa

U slučaju da Pretplatnik ne izvrši plaćanje po ispostavljenom računu, račun za slijedeći obračunski period će sadržavati i opomenu za plaćanje dospjelih obaveza po ispostavljenom računu za prethodni obračunski period.

 

Opomena sadržana u računu se smatra pismenom opomenom pred privremeno isključenje.

Rok za plaćanje BH Telecom računa (računa za telekomunikacione usluge) je 25. u mjesecu.

Rok plaćanja naznačen je na svakom računu, kao i iznos eventualnog duga.