Osnovni paket

 

Tradicionala telefonska usluga fiksnim telefonom je najbolje i najjednostavnije rješenje koje nemože zamijeniti niti jedna druga usluga. 

Osnovni paket  za pravna lica može da uključuje:

 

 

  •          direktni priključak    za mjesečni iznos naknade od 19,19 KM, ili
  •          dvojni priključak      za mjesečni iznos naknade od 14,39 KM

 

U iznos mjesečne naknade za Osnovni paket (direkni/dvojni) za pravna lica uključeno je 80 besplatnih minuta razgovora za pozive prema svim brojevima fiksne mreže BH Telecoma