Toptim

FAQ


Najčešća pitanja i odgovori:

 

Pitanje:  Posjedujem 3 mobilna priključka i 1 fiksni telefon? Mogu li koristiti uslugu Toptim? 

Odgovor: Toptim pretplatnik može biti bilo koje pravno lice sa sjedištem u BiH, koje posjeduje najmanje 5 mobilnih/fiksnih priključaka u bilo kojem omjeru.

 

 

Pitanje:  Posjedujem u firmi ISDN BA priključak, preko kojeg komuniciram sa mobilnim priključcima svojih zaposlenika. Mogu li ISDN BA priključak zajedno sa mobilnim priključcima uključiti u Toptim mrežu? 

Odgovor: Da, možete. ISDN BA priključak u Toptim mreži se računa kao 2 priključka. 

 

Pitanje:  Koje su najvažnije prednosti Toptim usluge BH Telecoma u odnosu na konkurente?

 Odgovor: BH Telecom je jedini Telecom u BiH, koji u Toptim mrežu uključuje i svoje fiksne priključke, ima ekskluzivnu obračunsku jedinicu od 1 sekunde, 3000 besplatnih minuta po svakom mobilnom/fiksnom članu, te 25 MB besplatnog mobilnog Interneta po svakom mobilnom članu Toptim mreže. 

 

Pitanje:  Koje je obavezni period trajanja pretplatničkog odnosa za uslugu Toptim? 

 Odgovor: 12 i  24 mjeseca. Pretplatnici koji potpišu ugovor na 24 mjeseca dobijaju dodatni popust na iznos fakturisan za saobraćaj i pretplate od 5 %. 

 

Pitanje:  Postao sam pretplatnik Toptim usluge prije par dana? Mogu li kupiti telefone na svoje priključke? 

Odgovor: Na svaki svoj mobilni priključak možete kupiti jedan od mnogobrojnih telefona iz ponude BH Telecoma i otplaćivati ih na mjesečne rate 12, 24 mjeseca. 

 

Pitanje:  Može li se ultra-prepaid broj uključiti kao član grupe? 

Odgovor: Ne može, navedeni ultra broj mora postati postpaid korisnik. 

 

Pitanje:  Korisnik sam Toptim usluge, imam povećane izdatke za pojedine mobilne priključke svojih zaposlenika koji u privatne svrhe koriste službeni telefon. Na koji način mogu kontrolisati ove neželjene troškove?

 Odgovor: Svakom članu Toptim grupe se može dodjeliti jedan od četiri profila, kao skup pravila komuniciranja. U vašem slučaju preporučujemo promjenu profila na restriktivniji, za što vam je na raspolaganju vaš Menadžer Velikih Korisnika. 

 

Pitanje:  Da li mogu besplatno pozivati svoje poslovne partnere kao Toptim korisnik? 

Odgovor: Da možete, aktivacijom Virtual on-net ili partner brojeva iz numeracije BH Telecom mreže. 

 

Pitanje:  Korisnik sam drugog operatera u BiH. Želim koristiti Toptim BH Telecoma pod uslovima da potpisom ugovora na 24 mjeseca dobijem priključke po 1KM i telefone pod povoljnijim uslovima. Da li je ovo izvodivo i na koji način se može realizirati?

Odgovor: Da, na raspolaganju su vam naši Menadžeri Velikih Korisnika.