Bulk SMS

Usluga Bulk SMS omogućava firmama, organizacijama, ustanovama,... jednostavnu interaktivnu komunikaciju sa klijentima/zaposlenicima putem SMS poruka, oglašavanje novih proizvoda, usluga,  kroz

  slanje iste poruke na kreiranu listu brojeva 

  slanje različitih poruka na kreiranu listu brojeva 

Pretplatnici  Bulk SMS za realizaciju usluge mogu koristiti vlastita aplikativna rješenja ili postojeće aplikacije na VAS platformi BH Mobile mreže. Bulk SMS poruke mogu se slati prema svim mrežama unutar i izvan BiH.

 

 

SMS distribucija

 

SMS distribucija omogućava kompanijama slanje personaliziranih SMS poruka korisnicima svojih usluga.

Ovim putem korisnicima svojih usluga možete dostavljati različite obavijesti, oglašavati proizvode i usluge.

Prilikom prijema SMS poruke na displeju mobilnog telefona korisniku se prikazuje naziv kompanije koja oglašava svoje usluge. Korisnik za prijem poruka daje saglasnost kompaniji oglašivaču i u svakom trenutku se može odjaviti sa liste slanja (SMS porukom STOP).

 

 

     SMS kviz/anketa/glasanje/nagradna igra

 

Usluga koja omogućava kompanijama jednostavnu i efikasnu komunikaciju sa kupcima - provođenje anketa,

glasanja,

interaktivnih kvizova

i nagradnih igara.

 

Tarifu bira kompanija organizator SMS kviza/ankete /glasanja/nagradne igre u skladu sa svojim interesima i očekivanjem uspješnosti realizacije i animiranja krajnjih korisnika da glasaju ili dostavljaju zahjeve putem SMS-a.

 

Ako želite neke dodatne informacije vezane za usluge SMS distribucija i SMS kviz/anketa/glasanje/nagradna igra možete kontaktirati menadžere za velike korisnike, koji će vas posjetiti radi održavanja prezentacije.