Premium rate

 

Usluga Premium Rate omogućava pretplatniku da zakupi broj koji počinje sa 090, 092 ili 094, a koji se tarifira odvojeno od ostalih telefonskih poziva. Tarifa kod poziva na ove brojeve je veća od tarife za lokalne pozive, a zavisi od zakupljenog broja.