bht e-račun

Uputstva su pripremljena kako bi korisnici BH Telecoma na jednom mjestu mogli naći sve korisne informacije vezane za usluge koje koriste ili ih namjeravaju koristiti.