Putem trajnog naloga

Plaćanje računa putem trajnog naloga je usluga kojom dajete ovlaštenje banci da za vas obavlja plaćanje vaših BH Telecom računa. U tom slučaju, banka svaki mjesec izmiruje vaše dospjele BH Telecom račune automatskim prebacivanjem sredstava sa vašeg tekućeg, na račun BH Telecoma, nakon čega se izvršena transakcija prikazuje na vašem izvodu terećenog računa.

 

Uslugu trajnog naloga je moguće realizovati u :

 

·         Sberbank i

·         Bosna Bank International