Načini plaćanja

Usluge BH Telecoma se uvijek nastoje prilagoditi potrebama korisnika. Kako bismo se što više približili Vašim potrebama i odgovorili na zahtjeve koje nam upućujete, veoma nam je važna komunikacija sa korisnicima, i  vaše mišljenje po pitanju kvaliteta usluga koje koristite. Prilog koji slijedi upućuje Vas na načine plaćanja  usluga.