IP Centrex

Uz IP Centrex uslugu povećajte efikasnost svog poslovanja!

 

IP Centrex usluga predstavlja savremeno komunikacijsko rješenje koje poslovnim korisnicima omogućava funkcionalnosti kućne telefonske centrale i to na jednoj ili više geografski distribuiranih poslovnih lokacija.

Sa IP Centrex uslugom kompanija dobiva mogućnost kreiranja privatne telefonske mreže, sa besplatnom i neograničenom komunikacijom između svih telefonskih priključaka u grupi nezavisno od poslovne lokacije, kao i niz drugih prednosti i ušteda.

Zavisno od broja telefonskih priključaka koje ima potrebu uvezati u IP Centrex grupu, korisnik može odabrati jedan od paketa:

  • Paket I - od 5 do 25 IP Centrex brojeva
  • Paket II - od 26 do 50 IP Centrex brojeva
  • Paket III - 51 i više IP Centrex brojeva.

U cijenu  mjesečne pretplate uključeno je i korištenje dodatnih usluga iz paketa „Standard“ kojima korisnik samostalno upravlja (aktiviranje/deaktiviranje, promjena parametara...) jednostavnim korištenjem web portala (csws.ims.bhtelecom.ba) ili telefonskog aparata.

Korištenje IP Centrex usluge omogućeno je sa IP telefonima i/ili analognim telefonskim aparatima pri čemu BH Telecom obezbjeđuje neophodne VoIP adaptere.

Osnovne prednosti:

•   Niži troškovi u poređenju sa kućnom centralom (PBX)

•   Besplatni i neograničeni pozivi svih telefonskih priključaka/članova unutar IP Centrex grupe (na jednoj ili više lokacija)

•   Jeftiniji razgovori prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma

•   Jeftiniji razgovori prema međunarodnim brojevima

•   Obračunska jedinica za sve vrste telefonskih razgovora je 1 sekunda

•   Direktne telefonske linije uz mogućnost biranja kratkim kodom

•   Dodatne funkcionalnosti i usluge koje u potpunosti zamjenjuju PBX

•   Samostalna aktivacija/deaktivacija dodatnih usluga za svaki broj u grupi (web interface ili telefonski aparat)