Prikaz broja pozivaoca

Usluga Prikaz broja pozivaoca (CLIP-Calling Line Identification Presentation) omogućava da na displeju mobilnog telefona imate prikaz telefonskog broja osobe koja vas poziva. Ova usluga je omogućena svim korisnicima.