BH Mobile

Kako postati korisnik ?

 

Pretplatnici mobilne mreže BH Telecoma mogu postati punoljetna fizička lica i pravna lica iz BiH, kao i strana lica.

 

Ukoliko želite biti jedan od pretplatnika na usluge mobilne mreže BH Telecoma dovoljno je da se sa svojom ličnom kartom ili pasošem obratite vama najbližem šalteru BH Telecoma. Potpišete ugovor i vi ste pretplatnik. Pored identifikacionih dokumenata fizička lica su dužna dostaviti i CIPS-ov dokument "prijava prebivališta", prilikom prvog ugovaranja pružanja/korištenja usluga sa BH Telecomom.

 

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa možete popuniti na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma koje je najbliže vašem mjestu prebivališta ili sjedištu firme.