Proizvod

BH Telecom pruža svim segmentima društva prednosti najsavremenijih telekomunikacijskih rješenja primjerenih potrebama sve zahtjevnijeg tržišta, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi.

 

Osnovne usluge koje pruža temelje se na fiksnoj (BH line) i mobilnoj (BH mobile) telefonskoj mreži, te širokopojasnom xDSL pristupu Internetu i triple pay usluzi mojaTV.

 

Glavna odlika BH line mreže je kvalitet i pouzdanost u isporuci govornog saobraćaja, koji ne može zamijeniti nijedna druga tehnologija. Fiksna mreža BH Telecoma osim u regiji BiH djeluje i na međunarodnom planu, ostvarujući začajan prihod od izvoza ove usluge u vrijednosti od c.c.50 miliona KM na godišnjem nivou. Zbog izuzetno važne uloge BH Telecom kontinuirano unapređuje usluge fiksne mreže uvodeći raznovrsne ponude i rješenja za fizička i pravna lica.

 

Mobilna mreža BH Telecoma ili BH mobile, osigurava prednosti komuniciranja u pokretu. Konstantnim ulaganjem na poboljšanju kvaliteta i raznovrsnosti usluga, BH Mobile nastoji odgovoriti na sve korisničke potrebe i stvoriti uvjete za izgradnju modernog društva. Broj korisnika BH mobil se povećava iz godine u godinu, a samo aktivnih korisnika je više od 1.5 miliona.

 

BH Telecom je uspostavio najrazvijeniju telekomunikacijska infrastrukturi u Bosni i Hercegovini za isporuka podatkovnog, ili data sadržaja, te osigurao internacionalne pristupne tačke za Internet. Paketska ili Internet mreža BH Telecoma, uz savremene IT sisteme svoju reputaciju gradi na najpouzdanijem pristupu Internetu, uz velike brzine razmjene podataka.

 

Triple play usluga BH Telecoma pod brandom mojaTV je usluga nove generacije mreža i nudi multimedijalne i interaktivne sadržaje putem širokopojasnog xDSL pristupa mreži. BH Telecom kontinuirano provodi aktivnosti na proširenju IPTV platforme, kao i unaprijeđenju servisa mojaTV, kako bi omogučio brojne prednosti ove usluge, koja se prilagođava potrebama korisnika.

 

 

 

 

English