Flat BH Telecom

Paket  Flat BH Telecom  je novi BH Line tarifni paket za fizička lica. Namijenjen je svim korisnicima koji vole mnogo razgovarati po veoma povoljnim cijenama uz brojne pogodnosti.

Za gotovo neograničen govorni saobraćaj prema brojevima fiksne i mobilne mreže BH Telecoma!

 

  •         mjesečni iznos naknade za paket 35,10 KM,
  •         sa 3.000 minuta razgovora mjesečno uračunatih u pretplatu.

 

 

Napomena: Korištenje paketa Flat BH Telecom se ugovara sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci. Neiskorišteni besplatni saobraćaj u jednom mjesecu se ne može prenositi u naredni mjesec.