Socijalni paket

 

 

 

Socijalni paket BH Telecoma je poseban paket namijenjen socijalno ugroženim kategorijama.*

 

Socijalni paket  za fizička lica može da uključuje:

 

  •          direktni priključak    za mjesečni iznos naknade od  4,91 KM
  •          dvojni priključak      za mjesečni iznos naknade od 3,69 KM

 

     U paketu je uključeno 100 besplatnih minuta koje korisnici mogu utrošiti za pozive prema svim brojevima fiksne mreže BH Telecoma.

 

*Pravo na Socijalni paket ostvaruju: porodice palog borca, ratni vojni invalidi sa 100% invalidnosti, slijepa lica I kategorije, lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti, paraplegičari, oboljeli od dječje ili cerebralne paralize i multiple skleroze i korisnici stalne novčane pomoći, u smislu zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom i odgovarajućih kantonalnih pozitivnih propisa u FBiH, kojima se uređuje ova oblast.