Dopuna Ultra računa putem web stranice BH Telecoma

Uputstva su pripremljena kako bi korisnici BH Telecoma na jednom mjestu mogli naći sve korisne informacije vezane za usluge koje koriste ili ih namjeravaju koristiti.