Šalterska prodajna mjesta

Šalter Kalesija

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h / subotom: ne radi
Kontakt telefon: 
Adresa: 

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Čelić

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 
Adresa: Čelić bb

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Banovići

 

Radno vrijeme od: 08:00h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/874-200
Adresa: Alije Dostovića br. 2

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Sala

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/273-478
Adresa: 

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Kladanj

 

Radno vrijeme od: 08:00h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/621-187
Adresa: Patriotske lige br. 2

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Lukavac

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/553-330
Adresa: Adresa

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata
 • Kupiti mobilnu dodatnu opremu,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Srebrenik

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/645-334
Adresa: Bosanski Branilaca b.b.

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Gračanica

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/702-701
Adresa: 

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Klokotnica

 

Radno vrijeme od: 07:30h - 16:00h subotom: ne radi
Kontakt telefon: 035/720-111
Adresa:

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.