Uprava Društva

______________________________________________________________

 

 

GENERALNI DIREKTOR

 

Mirsad Zaimović 

kabinet@bhtelecom.ba

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR ZA RAZVOJ POSLOVANJA

 

dr. Duljko Hasić

duljko.hasic@bhtelecom.ba


 
 

_____________________________________________________________

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR ZA TEHNOLOGIJU i RAZVOJ SERVISA

 

 

dr. Tarik Čaršimamović

tarik.carsimamovic@bhtelecom.ba

 

 

 _____________________________________________________________

 

  

IZVRŠNI DIREKTOR ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM i LJUDSKIM RESURSIMA

 

mr. Alma Čolo

alma.colo@bhtelecom.ba

 

 

_____________________________________________________________

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR ZA EKONOMSKO - FINANSIJSKE POSLOVE

 

 

Orhideja Junuzović

orhideja.junuzovic@bhtelecom.ba

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR ZA INVESTICIJE

 

Muamer Hadžović

muamer.hadzovic@bhtelecom.ba

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

 

mr. Sedin Kahriman

sedin.kahriman@bhtelecom.ba

 

 

_____________________________________________________________


Uprava Društva je upravljačko tijelo nadležno i odgovorno za poslovanje Društva.

Svi članovi Uprave imaju u svojoj nadležnosti jednu korporativnu ili poslovnu jedinicu.