Upravljanje i organizacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo je organizovano kao jedinstvena samostalna organizacija i ekonomsko-poslovna cjelina na funkcionalnom, tehnološkom, procesnom i teritorijalnom principu, čime se ostvaruju pretpostavke za uspješno poslovanje i efikasnost u upravljanju i rukovođenju.

U organizacionom smislu Društvo čine: osnovne organizacione jedinice i njihove unutrašnje organizacione jedinice.

Osnovne organizacione jedinice 

 

 

Regionalne direkcije

 

 

 

 

 

English