Odnosi s javnošću

Kontakt centar
BH Telecoma

Kontakti

 

KABINET GENERALNOG DIREKTORA

 

Tel.: (033) 255 140; 255-150

Fax: (033) 221-111

Franca Lehara broj 7, Sarajevo

kabinet@bhtelecom.ba

______________________________________________________________

 

 


IZVRŠNA DIREKCIJA ZA RAZVOJ POSLOVANJA

 

Tel.: (033) 256-400  

Fax: (033) 256-401

Franca Lehara broj 7, Sarajevo

duljko.hasic@bhtelecom.ba 

______________________________________________________________

  

 


IZVRŠNA DIREKCIJA ZA TEHNOLOGIJU i RAZVOJ SERVISA

 

Tel.: (033) 256 500

Fax: (033) 256-505

Franca Lehara broj 7, Sarajevo

tarik.carsimamovic@bhtelecom.ba 

______________________________________________________________

 

 


IZVRŠNA DIREKCIJA ZA PRAVNE POSLOVE,  UPRAVLJANJE ORGANIZACIJOM i LJUDSKIM RESURSIMA

 

Tel.: (033) 256-200; 256-201

Fax: (033) 227-059

Franca Lehara broj 7, Sarajevo

alma.colo@bhtelecom.ba

______________________________________________________________

 

 


IZVRŠNA DIREKCIJA ZA EKONOMSKO - FINANSIJSKE POSLOVE

 

Tel.: (033) 256-100; 256-101

Fax: (033) 256-102

Franca Lehara broj 7, Sarajevo 

orhideja.junuzovic@bhtelecom.ba 

______________________________________________________________

 IZVRŠNA DIREKCIJA ZA INVESTICIJE

 

Tel.: (033) 256-300

Fax: (033) 256-301

Branilaca Sarajeva 20/10 sprat, Sarajevo

muamer.hadzovic@bhtelecom.ba 

______________________________________________________________

 

 


IZVRŠNA DIREKCIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

Tel.: (033) 256-900

Fax: (033) 776-403 

Franca Lehara broj 7, Sarajevo

sedin.kahriman@bhtelecom.ba 

______________________________________________________________

 

 

English