Historija

 

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 28.decembra 2001.godine, Javno preduzeće PTT saobraćaja je reorganizovano i formirana su sva nova pravna subjekta i to:  JP BH Pošta  i  JP BH Telecom.

 

    

Velika prekratnica u historijatu kompanije BH Telecom obilježava 2004. godina, kada je BH Telecom iz javnog preduzeća postao dioničko društvo s 10% učešća malih dioničara.

 

Na svom razvojnom putu BH Telecom je uspjeo da prati dinamične trendove telekomunikacija uvodeći know how rješenja i primjenjujući ih u našoj zemlji.

 

Nakon uvođenja usluge “prenosivost broja“ u fiksnoj i mobilnoj mreži, BH Telecom posluje na potpuno liberalizovanom tržištu telekomunikacija u Bosni i Hercegovini.

 

 

Danas je BH Telecom moderno koncipirana kompanija koja može odgovoriti zahtijevima korisnika i član je brojnih priznatih međunarodnih asocijacija za telekomunikacije.

 

 

 

 

 

 

 

English