Uslovi za pružanje TK usluga

Obavijest o primjeni izmijenjenih Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo


Poštovani korisnici usluga BH Telecoma,

obavještavamo Vas da će BH Telecom d.d. Sarajevo od 23. januara 2014. godine u odnosu sa Vama, korisnicima svojih usluga, primjenjivati izmijenjene Opšte uslove za pružanje telekomunikacionih usluga.

 

Tekst izmjenjenih Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo, važećih od navedenog datuma, je sačinjen sukladno regulativi telekomunikacionog tržišta, prvenstveno prema Pravilu 69/2013 Regulatorne agencije za komunikacije u BiH.

 

U vezi s tim, obavještavamo Vas da je Regulatorna agencija za komunikacije u BiH,  svojim aktom broj: 05-29 -3550-2/13 od 18.12.2013. godine, dala saglasnost BH Telecomu na primjenu izmijenjenih Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo, počev od 23.januara 2014. godine.

  

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo.

 

Osim u elektronskom obliku, Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma d.d. Sarajevo su dostupni korisnicima i u štampanom obliku, na prodajnim mjestima BH Telecoma.