Kvalitet poslovanja

 

Strateške smjernice BH Telecoma stvaraju predpostavke za dugoročni uspijeh ove kompanije. Suštinski, BH Telecom postavlja korisnika usluga u centar pažnje, na osnovu čega vrši kontrolu kvalteta svojih usluga, a u sakldu sa Certifikatom o usaglašenosti sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001 : 2008.

 

 

 

Sistem upravljanja je orijentisan na kontinuirano poboljšanje procesa u radu, sa konačnim ciljem zadovoljenja zahtjeva korisnika usluga. Uprava BH Telecoma sa Generalnim direktorom na ovaj način provodi viziju, misiju i ciljeve, kako bi se ostvarila planirana dostignuća.

 

 

Protekle godine za postizanje maksimalnih poslovnih rezultata, koordinirani su poslovi na konsolidaciji tehnoloških sistema, optimizaciji organizacije unutar kompanije i unaprijeđenju ponude i prodaje. Sve ovo je doprinjelo povećanju broja, prije svega xDSL (Internet), te mojaTV i bhmobile korisnika.

 

 

Planskim investiranjem i na vrijeme povečani su kapaciteti novih tehnologija i stvoreni svi preduvijeti za budući razvoj servisa. Ostvarene pozitivne efekte potvrđuju nagrade i zabilježeni rezultati.

 

English