Finansijski izvještaji

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/13), objavljujemo 

 

IZVJEŠTAJ

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I - OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

- puna i skraćena firma 

 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

 BH TELECOM d.d. Sarajevo

- adresa sjedišta 

Sarajevo,

Franca Lehara 7

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 

Tel: +387 33 25 51 50  fax: +387 33 22 11 11

skupstina@bhtelecom.ba  www.bhtelecom.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU 

 

- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o bavljivanju informacija i izvještavanju 

Odluka o sazivanju 39. Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

- datum nastanka događaja 

09.10.2014. godine

- kratak opis i razlog događaja 

Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom, na 51. sjednici održanoj 09.10.2014. godine, donio je Odluku o sazivanju 39. Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

 

Sjednica Skupštine će se održati 31.10.2014. godine (petak) u 10:00 sati, u prostorijama Generalne direkcije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Franca Lehara broj 7. velika sala na V spratu.

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

 

  1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;
  2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2012. do 31.12.2014. godine za dio koji se odnosi na 2014. godinu,
  3. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2015. – 31.12.2017. godine,
  4. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2014. godini.

 

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 

v.d.Generalni direktor Društva

 

mr. Nedžad Rešidbegović, dipl ing.el.

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

Sarajevo, 13.10.2014. godine

v.d. Sekretar Društva

 

Faruk Hamzić, dipl. iur.

 

 

 

Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (PDF)

 

Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari 


Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu (PDF)

 

Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2013. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period  od 01.01. do 31.12.2013. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2013. godine

 

Zabilješke i komentari uprave 

 

Izvještaj neovisnog revizora

 Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu (PDF)

 

Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari