Finansijski izvještaji

Polugodišnji i godišnji izvještaji


Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (PDF)

 

 

Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2014. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2014. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2014. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2014. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period  od 01.01. do 31.12.2014. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2014. godine

 

Izvještaj neovisnog revizora

 

 

 

Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (PDF)

 

Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari 

 

 

Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu (PDF)

 

Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2013. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period  od 01.01. do 31.12.2013. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2013. godine

 

Zabilješke i komentari uprave 

 

Izvještaj neovisnog revizora

 Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu (PDF)

 

Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari 


Izvještaji o dogođajima koji bitno utiču na poslovanje emitenta


40. Skupština Društva

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 25.05.2015. godine

 

 

 

39. Skupština Društva 

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 09.10.2014. godine

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 31.10.2014. godine38. Skupština Društva 

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 07.08.2014. godine

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 04.09.2014. godine37. Skupština Društva 

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 17.04.2014. godine

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 08.05.2014. godine36. Skupština Društva 

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 31.10.2013. godine.pdf

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta od 28.11.2013. godine