Šalterska prodajna mjesta

Šalter Travnik

 

Radno vrijeme od: 08:00h - 16:00h subotom od: 08:00h - 15:00h
Kontakt telefon: 030/513-606
Adresa: Prnjavor br. 11

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Donji Vakuf

 

Radno vrijeme od: 08:00h - 16:00h subotom od: ne radi
Kontakt telefon: 030/205-566
Adresa: 14. Septembar bb

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Gornji Vakuf

 

Radno vrijeme od: 08:00h - 15:00h subotom od: ne radi
Kontakt telefon: 030/265-888
Adresa: Mehmed bega Stočanina

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Kupiti aparat iz asemblirane usluge,
 • Izvršiti rezervaciju aparata,
 • Zasnovati ptp odnos za usluge BH Telecoma,
 • Dostaviti aparat na servisiranje,
 • Podnijeti reklamaciju na usluge,
 • ostale usluge po potrebi.

 

 

 

Šalter Kalibunar Travnik

 

Radno vrijeme od: 08:00h - 15:00h subotom od: ne radi
Kontakt telefon: 030/540-461
Adresa: Derviš ef. Korkuta 2

 

Na ovom šalteru korisnik može:

 • Dopuniti prepaid,
 • Dobiti kopije računa.