netFlat Pro Gold

Paket netFlat Pro Gold je prije svega namijenjen poslovnim korisnicima, s tim da je dostupan i rezidencijalnim korisnicima. Ovaj paket pretplatnicima nudi mogućnost izbora između više različitih pristupnih brzina. 

                                                        

Pristupne brzine

 

Jedinica mjere

 Cijena sa PDV-   om u KM 

do 12/6 Mbps

mjesečno

231,66

 

do 14/7 Mbps

mjesečno

245,70

 

do 16/8 Mbps

 

mjesečno

280,80

do 18/9 Mbps

 

mjesečno

315,90

do 20/10 Mbps

 

mjesečno

386,10

do 30/10 Mbps

 

mjesečno

514,80

do 40/10 Mbps

mjesečno

585,00

 

do 50/10 Mbps

mjesečno

702,00

 

 

netFlat Pro Gold paket uključuje:

 

 • 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB
 • neograničeno korištenje na fer osnovi*
 • 1 stalna javna IP adresa
 • do 16 dodatnih stalnih javnih IP adresa
 • BIZ hosting.

 

* Neograničeno korištenje na fer osnovi - korištenje Interneta bez ograničenja, ali na fer use principu, po kojem je korisniku, u toku obračunskog perioda, dodijeljen ukupni limit saobraćaja od 50% teoretski mogućeg. Prema novoj netFlat ponudi, promjena netFlat  paketa će, kao i do sada biti besplatna u slučaju da pretplatnik prelazi sa netFlat paketa manje cjenovne vrijednosti na netFlat paket veće cjenovne vrijednosti; promjene sa većeg na manji netFlat paket  će se naplaćivati po cijeni od 5 KM.

 

 

 BIZ hosting  (baziran na LinOS platformi) sadrži:

 

 • 1 GB disk prostora (sumarni disk limit)
 • 20 GB saobraćaja (HTTP + FTP)
 • do 5 hostanih domena (npr. www.domena.com)
 • do 10 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • do 5 com.ba poddomena (npr.www.domena.com.ba)   
 • 5 alias na domenu 
 • 5 MySQL baza 
 • do 30 e - mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni).

 

Napomena