netFlat Pro Silver

Paket netFlat Pro Silver je prije svega namijenjen poslovnim korisnicima, s tim da je dostupan i rezidencijalnim korisnicima.  Ovaj paket pretplatnicima nudi mogućnost izbora između više različitih pristupnih brzina. 

 

Pristupne brzine

 

Jedinica mjere

Cijena sa PDV-om u KM

do 4/1 Mbps

mjesečno

105,30

do 6/2 Mbps

mjesečno

140,40

do 8/3 Mbps

mjesečno

180,18

do 10/4 Mbps

mjesečno

196,56

 

 

netFlat Pro Silver paket uključuje:

 

 • 2 e-mail adrese kapaciteta 200 MB 
 • neograničeno korištenje na fer osnovi*
 • 1 stalna javna IP adresa 
 • do 8 dodatnih stalnih javnih IP adresa
 • BIZ hosting.

    

* Neograničeno korištenje na fer osnovi - korištenje Interneta bez ograničenja, ali na fer use principu, po kojem je korisniku, u toku obračunskog perioda, dodijeljen ukupni limit saobraćaja od 50% teoretski mogućeg. Prema novoj netFlat ponudi, promjena netFlat  paketa će, kao i do sada biti besplatna u slučaju da pretplatnik prelazi sa netFlat paketa manje cjenovne vrijednosti na netFlat paket veće cjenovne vrijednosti; promjene sa većeg na manji netFlat paket  će se naplaćivati po cijeni od 5 KM.

 

 

BIZ hosting  (baziran na LinOS platformi) sadrži:

 • 1 GB disk prostora (sumarni disk limit)
 • 20 GB saobraćaja (HTTP + FTP)
 • do 5 hostanih domena (npr. www.domena.com)
 • do 10 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • do 5 com.ba poddomena (npr.www.domena.com.ba)   
 • 5 alias na domenu 
 • 5 MySQL baza 
 • do 30 e - mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni).

  

 

Napomena