BizPhone 50

 

 

 Biz Phone 50 je novi BH Line tafifni paket za pravna lica.

 

  mjesečni iznos naknade za paket 50,00 KM

 

 

  • U cijenu mjesečne naknade uključen 1000 minuta razgovora   
  • 70% niža cijena poziva prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma (nakon prekoračenog limita besplatnih minuta)
  • 2 Naj broja u mobilnoj mreži BH Telecoma prema kojim se pozivi naplaćuju po 70% nižoj cijeni u odnosu na cijenu osnovne ponude
  • Međunarodni telefonski pozivi po nižim cijenama u odnosu na osnovne cijene do 80%
  • 25% niža cijena poziva prema fiksnim i mobilnim brojevima drugih operatora u BiH
  • Pretplatnicima BizPhone tarifnih paketa omogućeni su prema određenim destinacijama/zemljama međunarodni telefonski pozivi po nižim cijenama u odnosu na cijene iz osnovne ponude. Pozivi prema destinacijama koje nisu navedene u donjoj tabeli, tarifiraće se po cijenama koje vrijede za osnovnu ponudu.