Tarifni model

        Biz phone 30

Besplatne minute + 2 Naj broja + do 80% niže cijene domaćih i međunarodnih poziva 

 

više...Biz phone 50

Besplatne minute + 2 Naj broja + do 80% niže cijene domaćih i međunarodnih poziva+ 25% niže cijene prema brojevima drugih operatora u BiH

 

 više...

        Osnovni paket

Najjednostavnije komunikacijsko rješenje!

više...Posebni paket

Posebno kreiran za vjerske zajednice, humanitarne organizacije i tradicionalne zanate.

 

više...
      ISDN

Digitalna linija za kvalitetnu vezu, veću brzinu prenosa podataka  i brže spajanje na Internet!

 

 

više...