Phone 25

Izaberite Phone 25 za uštedu u razgovorima u lokalnom i međunarodnom saobraćaju!

 

Paket Phone 25 je tarifni paket za fizička lica.

  

  •  mjesečni iznos naknade za paket 29,25 KM

U cijenu mjesečne naknade za korištenje paketa uključeno je  400 BESPLATNIH minuta razgovora i dodatne pogodnosti:

 

 

  • 70% niža cijena poziva prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma (nakon prekoračenog limita besplatnih minuta)
  • 2 Naj broja u mobilnoj mreži BH Telecoma prema kojim se pozivi naplaćuju po 70% nižoj cijeni u odnosu na cijenu osnovne ponude
  • Međunarodni telefonski pozivi po nižim cijenama u odnosu na osnovne cijene do 80%
  • Besplatne minute za pozive prema brojevima mobilne mreže BH Telecoma**
  • 25% niža cijena poziva prema fiksnim i mobilnim brojevima drugih operatora u BiH
  • 1 međunarodni Naj broj sa cijenama nižim do 90%***u odnosu na osnovnu ponudu BH Telecoma.

  

(*) - Pod besplatnim minutama za pozive prema fiksnoj mreži BH Telecoma, uključenim u paket, podrazumijevaju se prve minute koje pretplatnik utrošina pozive u toku obračunskog perioda.

(**) - za pozive prema brojevima mobilne mreže BH Telecoma važi da je svaka druga minuta u toku jednog razgovora besplatna (besplatne minute se ne primjenjuju u slučaju poziva prema odabranim Naj brojevima iz mobilne mreže BHTelecoma).

(***) - Prema međunarodnom Naj broju (fiksnom ili mobilnom) se pozivi naplaćuju po nižoj cijeni u odnosu na osnovne cijene, uz fer princip korištenja- 1000 minuta mjesečno po nižim cijenama.