Student PLUS paketi

 

Iskoristite super  Student PLUS pakete i brojne pogodnosti uz veoma povoljnu cijenu.

______________________________________________________________

 

BH Telecom je za sve studente Univeziteta u BiH kreirao specijalnu ponudu: kombinaciju postpaid i prepaid računa, koja uključuje dva veoma povoljna Student PLUS paketa:

  •           Student PLUS 1, po cijeni od samo 11,70 KM mjesečno  
  •           Student PLUS 2, po cijeni od samo 23,40 KM mjesečno.

 

Provjeru stanja na Osnovnom (OnPeak) računu možete izvršiti uz:

Moj vodič (*110#), USSD kodoveSMS poruke i preko WEB portala (uz login).

 

USSD kodom se vrši na slijedeći način:

  •          Provjera stanja dopunjenog novčanog iznosa na OnPeak računu: *100#,
  •          Provjera stanja novčanog bonusa na Bonus računu: *106#,
  •          Provjera bonus minuta:  *102#,
  •          Provjere stanja za mobilni Internet 

o    bonus mobilni Internet uključen u naknadu paketa: *108*1#,

o    opcija za jednokratni dokup mobilnog interneta Instant Internet 500: *108*2#,

o    opcija za jednokratni dokup mobilnog interneta Instant Internet 1000: *108*3#.

 

SMS porukom

Pretplatnik šalje besplatnu SMS poruku na servisni broj 061 11 01.

 

  •         Fer osnova korištenja neograničenog paketskog prenosa podataka u mobilnoj mreži BH Telecoma za paket Student Plus 1 podrazumijeva korištenje prvih 250 MB saobraćaja u toku obračunskog perioda po maksimalno mogućoj pristupnoj brzini, nakon čega se nastavlja koristiti mobilni internet putem BH Mobile mreže neograničeno i bez dodatnih troškova uz sniženu brzinu prijenosa podataka.
  •         Fer osnova korištenja neograničenog paketskog prenosa podataka u mobilnoj mreži BH Telecoma za paket Student Plus 2 podrazumijeva korištenje prvih 1 GB saobraćaja u toku obračunskog perioda po maksimalno mogućoj pristupnoj brzini, nakon čega se nastavlja koristiti mobilni internet putem BH Mobile mreže neograničeno i bez dodatnih troškova uz sniženu brzinu prijenosa podataka.

 

 

Potrebni dokumenti:

Potvrda visokoškolske ustanove o redovnom ili vanrednom studiju u tekućoj školskoj godini. Pored potvrde, studenti koji po prvi put ugovaraju korištenje usluge, dužni su na uvid dostaviti i obrazac PBA-3 - obavještenje o evidenciji prebivališta/boravišta.

Posjetite najbliže prodajno mjesto BH Telecoma i aktivirajte svoj Student PLUS paket!